test z plastyki

advertisement
SPRAWDŹ SIĘ! 
TEST Z PLASTYKI 
1.
2.
3.
4.
5.
Wymień barwy podstawowe.
Czy można namalować dwa identyczne obrazy?
Czym różni się malowanie od rysowania?
Grafika to ….
Kto namalował:
 „Mona Lisa”
 „Bitwa pod Grunwaldem”
 „Dama z łasiczką”
 „Gwiaździsta noc”
 „Stańczyk”
 „Słoneczniki”
6. Co artysta ma na myśli mówiąc: „Ten obraz ma ciekawą fakturę”?
7. Najważniejsza budowla Starożytnego Egiptu to….
8. Co przedstawia fresk „Ostatnia wieczerza”?
9. Żółty + niebieski=……
10. Filetowy= …………………..+…………………………..
11. Architektura to ….
12. Pejzaż to…
13. Akwarela – jaka to farba?
14. Mozaika to…
15. Frotaż to…
16. Wymień nazwiska 4 malarzy lub rzeźbiarzy
17. Jeśli obraz masz namalować w szerokiej gamie barw, jakich kolorów użyjesz?
18. Sztuka abstrakcyjna czyli jaka?
19. Wymień rodzaje farb?
20. Kompozycja, w której możemy wyobrazić sobie dalszy ciąg obrazu to
kompozycja…………….
Download