Pierwsze cywilizacje

advertisement
SPRAWDZIAN klas 5 „Pierwsze cywilizacje”
W nawiasie podano liczbę punktów, które można zdobyć.
1. Określ położenie geograficzne Mezopotamii, Egiptu i Izraela (Palestyny): morza, rzeki i miasta.
(Umieć wskazać te państwa i rzeki na mapie). (6)
2. Wymień osiągnięcia Sumerów (5).
3. Jak wyglądało społeczeństwo Egiptu? Z jakich grup się składało? (5)
4. Jakie funkcje pełnił faraon? (5)
5. Jakie funkcje pełnili kapłani w Egipcie? (5)
6. Na czym polegał system irygacyjny? (2)
7. Kto jako pierwszy wynalazł pismo? (1)
8. Kto wynalazł pismo alfabetyczne? (1)
9. Jakie były 3 symbole władzy faraona? (3)
10. Opisz najważniejsze elementy religii żydowskiej – wyjaśnij lub podaj nazwę (Bóg, księga,
świątynia, kapłan, praojciec) (5)
11. Który król Izraela jest symbolem mądrości i dlaczego? (2)
12. Wymień znane ci materiały (na czym pisano) i narzędzia pisarskie (czym pisano) - podaj po 4
przykłady. (8)
13. Jakie znasz rodzaje pisma? (2)
14. Jakie rodzaje pisma występowały w Egipcie? (3)
14. Napisz, jakie znaczenie miały rzeki w funkcjonowaniu państwa? (5)
15. Wyjaśnij pojęcia (krótko – jednym zdaniem): despotyzm (władza despotyczna), zikkurat,
balsamowanie, sarkofag, mumia, politeizm. (6)
PYTANIA DODATKOWE – umożliwiają otrzymanie oceny 6 (celującej) lub innej wyższej, poprzez
zwiększenie sumy zdobytych punktów. Będą ułożone do wiadomości w podręczniku, które nie
pojawiły się w notatce w zeszycie.
POWODZENIA!!!
Download