KARTA PRACY nr 1 Z HISTORII 1. Porównaj koczownicz

advertisement
Imię i nazwisko …………………………………………………..
KARTA PRACY nr 1 Z HISTORII
1. Porównaj koczowniczy tryb życia człowieka z osiadłym trybem (wykaż różnice,
podaj charakterystyczne cechy).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Uszereguj w kolejności chronologicznej podane epoki i okresy historyczne.
czasy współczesne, prehistoria, średniowiecze, czasy nowożytne, starożytność,
I …………………………………………………………..
II ………………………………………………………….
III ………………………………………………………….
IV …………………………………………………………
V ………………………………………………………….
3. Określ wiek i jego połowę podanych dat.
1321 r. p.n.e. to …………………………………..
300 r. p.n.e. to ……………………………………
44 r. n.e to ………………………………………..
1000 r. n.e. to …………………………………….
1301 r. n.e. to …………………………………….
4. Nazwij zaznaczone cyframi na mapie cywilizacje starożytnego Bliskiego Wschodu.
Zaznaczone cywilizacje to:
2 ………………….…………………
3 …………………………………….
4 …………………………………….
Odczytaj z mapy nad jakimi rzekami
leżała Mezopotamia
…………………………………………………..
5. Wytłumacz jaki wpływ na życie najstarszych cywilizacji miały rzeki Eufrat, Tygrys i
Nil.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. Rozpoznaj pisma wykształcone na terenie Mezopotamii i Egiptu. Podpisz ilustracje
wskazując rodzaj pisma i rejon w jakim występowało.
A …………………………………………
B ……………………………………………
7. Przyporządkuj do odpowiednich cywilizacji w tabeli podane niżej osiągnięcia:
system irygacyjny, szkoła, piramidy, tabliczki gliniane, kodeks Hammurabiego,
koło, zaćmienie słońca, papirus, balsamowanie ciał, , kalendarz - 12miesięcy,
obliczanie pół powierzchni niektórych figur
Sumer, Babilonia
Egipt
8. Połącz pojęcia z definicjami:
Faraon
zbiór praw
Monarchia despotyczna
król, władca Egiptu
Piramida
grobowiec faraona
Kodeks
ustrój, w którym władca ma nieograniczoną władzę
10. Uzupełnij schemat piramidy społecznej Egiptu wpisując odpowiednie nazwy grup
społecznych:
1 …….….……..……..
2 …….………………….…..
3 ……………….………..……..…..
4. ………….………….……..……………….
5 ………………..………………..…………..………..
6 ………………………………………….………………….……
Download