Egipcjanie - Blogi CEO

advertisement
Egipcjanie i ich
matematyka
Autor: Sandra Brzuchnalska
Spis treści
• Wstęp:
-Starożytny Egipt
-Religia Egipcjan
• Matematyka Starożytnego Egiptu:
- Początki
- System liczbowy
- Matematyka w architekturze Egiptu
- Zagadki i łamigłówki
Cywilizacja egipska lub też cywilizacja starożytnego Egiptu to wysoko rozwinięta
kultura w dolinie Nilu z całym wachlarzem osiągnięć technicznych, naukowych,
politycznych i kulturowych, która trwała ponad 3500 lat. Państwo to rozwinęło
się dzięki corocznym, regularnym (a co za tym idzie dającym się przewidzieć)
wylewom Nilu, który przynosił żyzne muły zapewniające przy odpowiednim
nakładzie sił i środków oraz odpowiedniej organizacji dwukrotne, wysokie plony
w ciągu roku. Dzięki tak sprzyjającym warunkom rolnictwo, które stanowiło
podstawowe zajęcie ludności, zapewniało nadwyżki żywności, co pozwalało na
jej magazynowanie na okresy nieurodzaju oraz na eksport. Równocześnie, od
początku IV tysiąclecia p.n.e., posługiwano się w Egipcie żaglowymi łodziami do
transportu materiałów po Nilu i opanowano obróbkę miedzi. Pod koniec tego
tysiąclecia zaczęto stosować pismo hieroglificzne, które zostało ponownie
odczytane w 1822 r. przez Jeana-François Champolliona, dzięki czemu historia
starożytnego Egiptu jest już dobrze znana.
Religia Egipcjan
W religiach starożytnego Egiptu czczono setki bogów. Każdy region, każde miasto czciło innych bogów. Jednak
najważniejszych uznawali wszyscy. Swoje bóstwa przedstawiali w postaci zwierząt lub ludzi z głowami
zwierząt. Istniało przekonanie, iż bóstwo może się objawić w zwierzęciu- jego siła, zręczność, agresywność,
piękno są sposobem manifestowania się boga.
Do największych bogów należał czczony od najdawniejszych czasów RE- bóg słońca, dawca życia o głowie
sokoła, z tarczą słoneczną na głowie. Według wierzeń rodził się na nowo każdego ranka i znikał każdego
wieczoru. Przez cały dzień żeglował w złotej łódce po oceanie nieba. Faraonowie- władcy Egiptu, uważani
byli za jego wcielenie i przyjmowali tytuł syna Re.
Drugim najważniejszym bogiem był OZYRYS. Najczęściej przedstawiany był w postaci mężczyzny odzianego
w długa tunikę, trzymającego insygnia władzy królewskiej- berło i bicz. Według legendy był pierwszym
królem Egiptu, dobrym i sprawiedliwym. Jego zazdrosny brat Seth zabił go, a ciało rzucił do Nilu. Izyda,
siostra i małżonka Ozyrysa, odszukała ciało męża i ukryła je. Jednak Seth odnalazł je i porąbał na 40
kawałków, które rozrzucił po całym Egipcie. Izyda po długich poszukiwaniach znalazła wszystkie fragmenty
ciała męża i przywróciła mu życie. Nie mógł on jednak pzrebywac na ziemi, dlatego stał się panem świata
zmarłych.
Matematyka Starożytnego
Egiptu
Najstarsze ślady egipskiej matematyki wiążą się z
kalendarzem. Egipcjanie korzystali z kalendarza(a więc i
związanej z nim arytmetyki) już około 4800 lat p.n.e., zaś
około 4200 lat p.n.e. dysponowali już kalendarzem 365dniowym (12 miesięcy składających się z 30 dni + 5
dodatkowych dni). Około 3100 lat p.n.e. rozmaite
rolnicze kultury żyjące wzdłuż brzegów Nilu zostały
zjednoczone przez Menesa, który założył pierwszą
dynastię faraonów. W tym czasie korzystanie z systemu
liczb naturalnych było już w Egipcie rozwinięte.
System Liczbowy
Egipski system zapisywania liczb opierał się na liczbie 10 jako na podstawie. Do oznaczania kolejnych potęg
liczby 10 aż do 107 włącznie istniały specjalne znaki. Znak dla jedynki przedstawiał tyczkę do mierzenia,
zapisywano zaś go jako pionową kreskę. Kreskami takimi oznaczano liczby od 1 do 9. Znak dla 10
przypominał podkowę lub odwrócone duże U. Znak dla 100 przedstawiał zwinięty liść palmy, zwiniętą linię
do mierzenia albo - jak niektórzy twierdzą - laskę kapłańską. Znak dla 1000 przedstawiał kwiat (pęd) lotosu,
symbol Nilu, któremu Egipt -jak wiemy - zawdzięcza swe istnienie. Dawniej znak ten oznaczał "bardzo
dużo". Znakiem 10 000 jest wskazujący palec, a 100 000 - żaba. Nie dziwmy się, że Egipcjanie dla
oznaczenia liczby 100 000 używali znaku żaby. Liczba ta oznaczała sto tysięcy w ich pojęciu była czymś tak
wielkim, jak ilość żab w błotach Nilu po jego wylewach. Znak dla 1000 000 przedstawia postać z
podniesionymi rękoma. Jest to najprawdopodobniej obraz boga (Hek) podtrzymującego sklepienie
niebieskie jako symbol "nieskończoności" lub "wszystkiego". Liczbę 10 000 000 oznaczano podkreślając
koło. Liczby zapisywano w Egipcie tak; jak i u nas, to jest od lewej do prawej, umieszczając obok siebie
jednostki danego rzędu, aż do jego wyczerpania.
Przykłady liczb:
Matematyka w architekturze Egiptu
Przykładem budowli w architekturze Egiptu jest Piramida Cheopsa. Myślę, że większość osób usłysząc
pytanie: Z czym kojarzy wam się Egipt? Odpowie z pewnością: Z piramidami! Tylko co piramidy
mają wspólnego z matematyką? Z punktu widzenia matematyki piramida egipska jest bryłą,
ostrosłupem prawidłowym czworokątnym. Jej podstawą jest kwadrat. Piramida została
wybudowana z niezwykłą precyzją. Różnica między najkrótszym a najdłuższym bokiem podstawy to
zaledwie 58 mm, przy długości tych boków wynoszącej ponad 230 m! Trudno dziś odgadnąć, jak
udało się to osiągnąć bez wykonania dokładnych pomiarów i użycia nowoczesnych sprzętów. Z
piramidą związane jest wiele niezwykłych i trudnych do wytłumaczenia faktów:
• we wnętrzu piramidy panuje stała temperatura 20 stopni Celsjusza, niezależna od warunków
atmosferycznych,
• piramidę postawiono na osi północ – południe. Niestety ruchy kontynentów spowodowały, że
współcześnie piramida ma lekkie odchylenie od tej osi.
• ściany piramidy są zorientowane w kierunkach geograficznych: północ-południe, wschód-zachód,
• obwód podstawy piramidy podzielony przez jej podwojoną wysokość daje słynną liczbę π≈3,14
• wysokość piramidy pomnożona przez 1000000000 daje średnią odległość Ziemi od Słońca,
• odległość piramidy do bieguna południowego jest równa odległości do środka Ziemi i odległości od
bieguna do środka Ziemi.
Download