refleksja-polityczna-w-mysli-starozytnego

advertisement
REFLEKSJA POLITYCZNA W MYŚLI STAROŻYTNEGO EGIPTU Zarys dziejów Państwo
trwało nie krócej niż 30 wieków, upadło 641r. n.e. - podbój arabski Państwo i jego ideologia Rzeka
wymuszała organizowanie się ludności, 2850 - Menes - scentralizowane państwo z absolutną władzą
faraona, opartą na stanie kapłańskim, aparacie urzędniczym oraz armii
Kapłaństwo tworzyło wyobrażenia, które określały światopogląd oraz koncepcję władzy
państwowej
Politeizm - panteon bóstw rozbudowany, ważne miejsce w nim miał faraon - bóg lub syn boży
Warstwa kapłańska kustoszem boskiego charakteru władzy państwowej
Teoria organiczna Egipska koncepcja władzy Faraon - uosobienie państwa oraz ziemska inkarnacja
bóstwa, izolacja od społeczeństwa
Miał utrzymywać ład i sprawiedliwość - co wymagało od niego pobożności, łagodności oraz
opanowania
Wyobrażenie piramidy Ideały społeczne Stare Państwo - polityka zagraniczna oparta na idei pokoju
Ammenemhat I - ideał troski o dobro poddanych ale „lud szanuje tego, co go trzyma w trwodze”
Ze źródeł ukazuje się ciężka praca i ideał życia pozagrobowego
Bunty ludu kończyły się na obaleniu starego systemu Teokracja kapłańska Przejęcie władzy przez
Herhora - koncepcja bezpośrednich rządów Ammona-Re, krótko
Stabilność teokratycznego poglądu na władzę państwową
Sztuka starożtnego Egiptu
Myśl polityczna starożytnego Bliskiego Wschodu
Sztuka antyku - podział na okresy
Starożytny Egipt
U źródeł cywilizacji i refleksji politycznej
Pojęcia związane z Egiptem - omówienie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download