lista lektur

advertisement
LISTA
LEKTUR
KONKURSU
EGIPTOLOGICZNEGO
ORGANIZOWANEGO
PRZEZ
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU I FUNDACJĘ PA TRIMONIUM
Prace o charakterze ogólnym:
J. Baines, J. Malek, Wielkie kultury świata - Egipt, Warszawa 1995.
Ch. Freeman, Egipt, Warszawa 1998.
P. Johnson, Cywilizacja starożytnego Egiptu, Warszawa 1997.
R. Schulz, M. Seidel (red.), Egipt. Świat faraonów, Kolonia 2000.
J. Lipińska, 500 zagadek o starożytnym Egipcie, Warszawa 1969.
G. Rachet, Słownik cywilizacji egipskiej, Katowice 1995.
A. Siliotti, Egipt - ludzie, bogowie, świątynie, Warszawa 1995.
I etap -10 listopad 2004 r.
HISTORIA STAROŻYTNEGO EGIPTU - Okres Predynastyczny
K. Ciałowicz, Symbolika przedstawień władcy egipskiego w okresie predynastycznym,
Kraków.1993.
K. Ciałowicz, Początki cywilizacji egipskiej, Kraków 1999.
L. Krzyżaniak, Egipt przed piramidami, Warszawa 1980.
II etap - 8 grudzień 2004
HISTORIA STAROŻYTNEGO EGIPTU - Okres Dynastyczny
J. Fletcher, Egipski król-słońce. Amenhotep III. Kronika publicznego i prywatnego życia
najświetniejszego władcy Egiptu, Warszawa 2001.
N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004.
K. A. Kitchen, Ramzes Wielki i jego czasy, Warszawa 2002.
J. Lipińska, W cieniu piramid, Wrocław 2003.
T. Schneider, Leksykon faraonów, Warszawa 2001.
J. Tyldesley, Hatszepsut - kobieta faraon, Warszawa 1999.
J. Tyldesley, Nefertiti, Warszawa 2003.
III etap - 12 styczeń 2005
JĘZYK I PISMO ORAZ PIŚMIENNICTWO I LITERATURA
K. Myśliwiec, Święte znaki Egiptu, Warszawa 1990.
W. Davies, Egipskie hieroglify, Warszawa 1998.
B. McDermott, Odczytywanie hieroglifów egipskich, Warszawa 2002.
T. Andrzejewski, Opowiadania egipskie, Warszawa 1958.
T. Andrzejewski, Pieśni rozweselające serce, Warszawa 1963.
T. Andrzejewski, Dusze boga Re, Warszawa 1967.
IV etap -16 luty 2005
RELIGIA
G. Hart, Mity egipskie, Warszawa 1999.
J. Lipińska, M. Marciniak, Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1980,2 wyd. 2001.
M. Lurker, Bogowie i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa 1996.
A Niwiński, Mity i symbole starożytnego Egiptu, wyd.2, Warszawa 1992.
A Niwiński, Bóstwa, kulty i rytuały starożytnego Egiptu, Warszawa 1993.
MUMIFIKACJA
B. Brier, Mumie egipskie, Warszawa 2000.
R. David, R. Archbold, Mumie. Starożytni Egipcjanie w nowym świetle, Warszawa 2003.
V etap - 16 marzec 2005
SZTUKA
J. Lipińska, Sztuka egipska, Warszawa 1982.
K. Michałowski, Nie tylko piramidy. Sztuka dawnego Egiptu, Warszawa 1966.
F. Tiradriti, Ade Luca, Skarby egipskie w Muzeum Egipskim w Kairze, Warszawa 2000.
A Mekhitarian, Malarstwo egipskie, Warszawa 1992.
ARCHITEKTURA
I. E. S. Edwards, Piramidy Egiptu, Warszawa 1995.
J. Lipińska, Historia architektury starożytnego Egiptu, Warszawa 1977.
F. Pawlicki, Skarby architektury starożytnego Egiptu - królewskie świątynie w Deir el-Bahari,
Warszawa 2000.
A Siliotti, Dolina Królów, Warszawa 1997.
D. Wildung, Egipt od czasów prehistorycznych do rzymskich, Warszawa 1998.
VI etap - 20 kwiecień 2005 TUTANCHAMON I JEGO GROBOWIEC
B. Brier, Morderstwo Tutanchamona, Warszawa 2001.
H. Carter, A C. Mace, Odkrycie grobowca Tutanchamona, Warszawa 1997.
N. Reeves, Tutanchamon, Warszawa 1998.
VII etap - 18 maj 2005 Społeczeństwo, życie codzienne
S. Donadoni (red.), Człowiek Egiptu, Warszawa 2000.
A Krzemińska, Miłość w starożytnym Egipcie, Warszawa 2004.
P. Montet, Życie codzienne w Egipcie w epoce Ramessydów XII-XII w. p.n.e., Warszawa
1964.
H. Wilson, Lud faraonów, Warszawa 1998.
Polecamy również artykuły z czasopism popularno-naukowych: Wiedza i życie, Świat Nauki i
Archeologia Żywa.
Download