Spotkanie z Ambasadorem Arabskiej Republiki Egiptu

advertisement
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Źródło:
http://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/1986,Spotkanie-z-Ambasadorem-Arabskiej-Republiki-Egiptu.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 13:32
Spotkanie z Ambasadorem Arabskiej Republiki Egiptu
5 czerwca 2012 r. Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu, spotkała się z Jego Ekscelencją
Panem Reda Abdelrahman Bebars, Ambasadorem Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce.
Przedmiotem rozmowy było wdrażanie postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu
o współpracy w dziedzinie turystyki, która weszła w życie z dniem 24 sierpnia 2011 r.
W trakcie roboczego spotkania zaplanowano m.in. że I posiedzenie Polsko-Egipskiej Komisji
mieszanej ds. turystyki odbędzie się w IV kwartale br. w Polsce.
Download