Księżniczka słońca reż.Philippe Leclerc

advertisement
Księżniczka słońca
reż. Philippe Leclerc
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
DLA NAUCZYCIELI
SPIS TREŚCI
1. Scenariusz lekcji. (str. 2)
Temat: Wyprawa do Egiptu
Załącznik: Karta pracy. (str. 4)
stowarzyszenie nowe horyzonty
zamenhofa 1, 00-153 warszawa, tel. +48 22 530 66 40, fax +48 22 831 06 63, www.nhef.pl
SCENARIUSZ LEKCJI
Opracowała: Anna Cendrowska
Temat: Wyprawa do Egiptu.
CELE LEKCJI
Po lekcji uczeń powinien:
•
•
•
•
znać położenie geograficzne Egiptu;
wiedzieć, co to są hieroglify;
rozpoznawać flagę Egiptu;
znać znaczenie słowa insygnia.
METODY I FORMY PRACY
•
•
czytanie ze zrozumieniem,
karta pracy.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
•
CZAS
1 lekcja
Film: Księżniczka słońca, reż. P. Leclerc, Belgia, Francja, Węgry 2007.
PRZEBIEG LEKCJI
1. Nauczyciel wspólnie z uczniami czyta tekst: Wyprawa do Egiptu.
2.
Po przeczytaniu uczniowie odpowiadają na pytania umieszczone pod czytanką.
3. Karta pracy. Nauczyciel rozdaje karty pracy i prosi o wykonanie poleceń.
4. Zadanie domowe: Porównaj temperatury w Polsce i w Egipcie. Dowiedz się jakie są najwyższe
i najniższe temperatury w Polsce i w Egipcie.
CZYTANKA
„…Początki cywilizacji egipskiej sięgają piątego tysiąclecia p.n.e., kiedy to nad
brzegami Nilu osiedlili się na stałe przybysze z równin. Już pierwsi egipscy rolnicy
zauważyli dobroczynność stałych, corocznych wylewów rzeki, dzięki którym
możliwe było w miarę dokładne planowanie zasiewów i zbiorów. Owa stabilizacja
oraz położenie geograficzne odegrały ważną rolę w kształtowaniu się
starożytnego państwa. Lokalne społeczności łączyły się w coraz większe wspólnoty
doprowadzając w rezultacie do wyodrębnienia się dwóch egipskich krain: Egiptu
Górnego, czyli Doliny oraz Egiptu Dolnego, czyli Delty. Istniejące wówczas
starożytne kultury zachodniej Azji przewyższały Egipt pod względem
cywilizacyjnym – wcześniej rozwinęło się tam rolnictwo i hodowla zwierząt,
wcześniej zaczęto budować miasta. Jednak Egipt jako pierwszy stworzył państwo
narodowe pomijając przy tym etap miast-państw jakże powszechny w całym
starożytnym świecie…”
Pytania do czytanki:
1. Jak nazywa się rzeka, która wylewa dwa razy do roku?
2. Jak nazywa się kraina leżąca w części dolnej Egiptu?
3. Skąd przybyli ludzie, którzy osiedlili się na egipskiej ziemi?
KARTA PRACY
ZADANIE 1
Czy wiesz, że hieroglify to pismo używane do zapisywania najważniejszych spraw państwa i świętych
tekstów? Poniżej znajduje się informacja zapisana hieroglifami, spróbuj ją rozszyfrować używając
klucza.
INFORMACJA:
…………………………………………………………………………………
KLUCZ
ZADANIE 2
Piramidy to:
a) miejsce spotkań starożytnych Egipcjan
b) grobowce
c) drogowskazy
Czy wiesz jak wyglądają piramidy? Jeśli tak, narysuj je poniżej.
ZADANIE 3
Poniżej znajduje się flaga Egiptu – pokoloruj ją zgodnie ze wskazówkami.
czerwony
biały
czarny
ZADANIE 4
Czy wiesz, że Faraon sprawował władzę absolutną jako żywy bóg na ziemi, opiekujący się wszystkimi
mieszkańcami Egiptu.
Jednym z Faraonów egipskich był Ramzes II. Panował w latach 1279 p.n.e. – 1213 p.n.e. Ile lat
sprawował władzę Ramzes II?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
ZADANIE 5
Poniżej znajdują się Insygnia faraona. Czy wiesz co to są insygnia?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………….
ZADANIE 6
Na poniższej mapie zaznacz:
⇒ Nil
⇒ Egipt Dolny
⇒ Egipt Górny
Download