Starozytny Egipt

advertisement
Starozytny Egipt
Autorki:
Dominika Stróżyńska
i
Paulina Ratajczak
Mapa Starożytnego Egiptu
Pismo
Egipskie
Fragment tekstów Piramid w komorze grobowej
piramidy Unisa w Sakkarze.
Alfabet hierogloficzny
Cywilizacja Egiptu
• Cywilizacja egipska lub też cywilizacja starożytnego Egiptu
to wysoko rozwinięta kultura w dolinie Nilu z całym
wachlarzem osiągnięć technicznych, naukowych,
politycznych i kulturowych, która trwała ponad 3500 lat.
Państwo to rozwinęło się dzięki corocznym, regularnym
(a co za tym idzie dającym się przewidzieć) wylewom
Nilu, który przynosił żyzne muły zapewniające przy
odpowiednim nakładzie sił i środków oraz odpowiedniej
organizacji dwukrotne, wysokie plony w ciągu roku.
Dzięki tak sprzyjającym warunkom rolnictwo, które
stanowiło podstawowe zajęcie ludności, zapewniało
nadwyżki żywności, co pozwalało na jej magazynowanie na
okresy nieurodzaju oraz na eksport.
Bogowie Egiptu
Atum – (uważany za Atum-Re) bóg wschodzącego słońca
Amon - bóg zachodzącego słońca
Re – bóg słońca, stwórca i pan wszechświata, nieba
Szu – bóg powietrza
Tefnut – bogini wilgoci
Geb – bóg będący uosobieniem ziemi
Nut – bogini będąca uosobieniem sklepienia niebieskiego
Ozyrys – bóg śmierci, płodnej natury i odrodzonego życia,
sędzia zmarłych, władca ziemi, podziemi i Krain
Nieśmiertelnych,
• Set – władca burz i piorunów (wrogi Horusowi),
• Neftyda – żona Setha, siostra Ozyrysa,
• Izyda – lokalna bogini miłości, nieba, magii, czarów, kobiet i
dzieci, żona Ozyrysa, matka Horusa.
•
•
•
•
•
•
•
•
Religia
• Starożytni Egipcjanie wierzyli w wielu bogów. Bardzo
ważne w ich religii było życie po śmierci. Zgodnie z
ich system wierzeń by móc żyć wiecznie potrzebne jest
dobrze zachowane ciało. Dlatego mumifikowali ciała
zmarłych. Najważniejsza była mumifikacja króla i
członków jego rodziny, ponieważ faraon i jego rodzina
byli uznawani za ziemskie wcielenie bóstw.
• Na pewien czas w Egipcie religią państwową był
monoteizm. Faraon Echnaton z XVIII dynastii, zwany
heretykiem zakazał kultu wielu bogów i wprowadził
jednego - Atona. Po jego śmierci, za panowania jego
syna Tutanchamona przywrócono władzę bóstwom
Egiptu. Całkowicie kult Atona zanikł po śmierci
Tutanchamona.
Język
• Mieszkańcy Egiptu porozumiewali się w różnych
okresach, różnymi językami.
• archaiczny język egipski † - Okres
Wczesnodynastyczny
• język staroegipski † - 3180-2240 p.n.e.
• język średnioegipski (zw.klasycznym) † - 22401990 p.n.e./394 n.e.
• język nowoegipski † - 1573-715 p.n.e.
• Język demotyczny † - XXVI dynastii-450
• Język koptyjski - od czasów rzymskich
(obecnie tylko język liturgiczny)
Władcy, grobowce i sąsiedzi
• Państwem kierowali dynastyczni władcy – faraonowie,
którym przydawano boskie pochodzenie, uznając ich za
synów boga-słońca Re (Ra). Wierzono w ich
nieśmiertelność i dlatego mumifikowano ciała zmarłych
władców, umieszczając je w specjalnie w tym celu
budowanych grobowcach (mastabach). Z biegiem lat
grobowce te przekształciły się w monumentalne, kamienne
piramidy (w okresie Starego i Średniego Państwa), by
następnie w czasach Nowego Państwa przekształcić się w
wyryte w skale albo podziemne kompleksy grobowe.
• Państwo zorganizowane było sprawne i rozwijało się przez
wiele wieków bez poważnych zagrożeń zewnętrznych, dzięki
pustyniom, które odgradzały je ze wszystkich stron od innych
państw i ludów. Zamożność swą zawdzięczało eksploatacji
licznych złóż złota i miedzi.
Zarys Dziejów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Okres przeddynastyczny (ok. 6000–ok. 3100 p.n.e.)
Okres wczesnodynastyczny (ok. 3100–ok. 2686 p.n.e.)
Stare Państwo (ok. 2686–ok. 2181 p.n.e.)
Pierwszy Okres Przejściowy (ok. 2181–ok. 2133 p.n.e.)
Średnie Państwo (ok. 2133–ok. 1786 p.n.e.)
Drugi Okres Przejściowy (ok. 1786–ok. 1567 p.n.e.)
Nowe Państwo (ok. 1567–ok. 1085 p.n.e.)
Trzeci Okres Przejściowy (ok. 1085–664 p.n.e.)
Okres schyłkowy (664–332 p.n.e.)
Epoka grecka – dynastia Lagidów (332–30 p.n.e.)
Okres rzymski (30 p.n.e.–395 n.e.)
Koniec ! ;)
Download