MOJŻESZ

advertisement
MOJŻESZ
MOJŻESZ
• Był postacią biblijną;
• Przywódcą Izreaelitów w okresie wyjścia z
Egiptu i wędrówki do Ziemi Obiecanej;
• Najprawdopodobniej żył w XIII w.p.n.e;
• Był synem Amrama i Jokebed, bratem
Aarona i Miriam;
Objawienie na górze Synaj
Mojżeszowi na górze
Synaj objawił się Bóg
pod postacią
płonącego krzewu,
który się nie spalał,
Bóg nakazał mu
wracać do Egiptu
przeprowadzić lud
Izraela przez pustynię
do Ziemi Obiecanej.
Przeprawa przez morze
Gdyby nie pomoc Boska zginęliby pokonani przez
Egipskie miecze, lecz Bóg sprawił że rozstąpiło
się morze.
DEKALOG
Dekalog – Dziesięć
przykazań
Bożych, został
podyktowany
Mojżeszowi na
górze Synaj przez
Boga Jahwe.
Przykazania:
1.NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ
2.NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA, BOGA, SWEGO,
NADAREMNIE
3.PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ
4.CZCIJ OJCA SWEGA I MATKĘ SWOJĄ
5. NIE ZABIJAJ
6.NIE CUDZOŁÓŻ
7.NIE KRADNIJ
8.NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU
SWEMU
9.NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO
10.ANI ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST
ANNA RZEPECKA 1GDB
Download