mojżesz człowiek wybrany przez boga

advertisement
MOJŻESZ
CZŁOWIEK WYBRANY PRZEZ BOGA
Autor: Barbara Tomkowiak
Narodziny

Mojżesz urodził się w
hebrajskiej rodzinie w
Egipcie.
Życie Izraelitów w Egipcie

„…rządy w Egipcie objął
nowy król. I rzekł do
swego ludu: <<Oto lud
synów Izraela jest
liczniejszy i potężniejszy
od nas. Roztropnie przeciw
niemu wystąpmy, ażeby
się przestał rozmnażać. W
wypadku bowiem wojny
mógłby się połączyć z
naszymi wrogami w walce
przeciw nam, aby wyjść z
tego kraju>>.
Wyj 1, 8-10
Do wszystkich prac przymuszano Izraelitów nielitościwie.

„Faraon wydał wtedy
całemu narodowi rozkaz:
«Wszystkich nowo
narodzonych chłopców
Hebrajczyków należy
wyrzucić do rzeki, a
dziewczynki pozostawić
przy życiu».”
Wyj 1,22
Matka chłopca znalazła jednak sposób, by dziecko uratować.
Znaczenie imienia

Mojżesz – znaczy
wydobyty z wody.

Mojżesz był wychowywany
jako Egipcjanin, lecz
pewnego dnia był
świadkiem przemocy
wobec Hebrajczyka i zabił
prześladowcę. Gdy
zabójstwo zostało odkryte,
musiał uciekać z Egiptu.
Ukrył się kraju Madian,
pojął tam za żonę córkę
kapłana madianickiego Seforę.
„Mojżesz broni Sefory” –
obraz Sebastiano RICCI,
Mojżesz w kraju Madian

Pewnego razu, gdy
Mojżesz pasł owce
ukazał mu się Bóg pod
postacią płonącego
krzewu, i objawił mu
swoje imię "Jahwe"
(Jestem, który
jestem). Bóg nakazał
mu wyprowadzić lud
izraelski z Egiptu i
osiedlić go w ziemi
Kanaan.
Jak wyobrażają sobie Mojżesza
malarze i rzeźbiarze?
Michał Anioł, Mojżesz —
kościół S. Pietro in Vincoli
w Rzymie
Giuseppe Maria Crespi, Mojżesz
bierze w obronę córki Jetra
Jak wyobrażają sobie Mojżesza
malarze i rzeźbiarze?
Rafael - Mojżesz z tablicami przykazań (fragment fresku)
Mojżesz
rozpoczyna swoją
misję – Bóg wybrał go, aby
wyprowadził naród
wybrany z niewoli
– ale o tym na innej lekcji.
Download