KSIĘGA WYJŚCIA - pytania i odpowiedzi

advertisement
KSIĘGA WYJŚCIA - pytania i odpowiedzi
1. W jakim celu zeszła córka faraona ku rzece?
2. Do jakich prac Izraelici byli zmuszani przez Egipcjan?
3. Jak nazywały się miasta budowane dla faraona?
4. Kim była Sefora?
5. Co było powodem ucieczki Mojżesza do kraju Madian?
6. Dlaczego nowy król postąpił roztropnie przeciw synom Izraela?
7. Położne pozostawiały chłopców przy życiu, jak ten fakt tłumaczyły faraonowi?
8. Kim był Gerszon?
9. Gdy położne nie wykonywały rozkazu, faraon wydał nakaz - czego on dotyczył?
10. Kto widział co zrobiła matka z dzieckiem małym Mojżeszem?
11. Ilu potomków Jakuba przybyło do Egiptu?
12. Przez ile miesięcy matka ukrywała swojego syna małego Mojżesz?
13. Co znaczy słowo „Mojżesz”?
14. Jak było na imię położnym, które otrzymały rozkaz od króla by zabijały dzieci płci
męskiej?
15. Gdzie ukrył Mojżesz zabitego Egipcjanina?
16. Ile córek miał kapłan Madianitów?
17. Z kim przybyli synowie Jakuba do Egiptu?
18. Gdzie zbiegł Mojżesz gdy targnął się na życie Egipcjanina?
19. Czym różniły się kobiety hebrajskie od egipskich?
20. W zamian za co córka faraona oddała dziecko (Mojżesza) do wykarmienia?
21. Podaj imiona Jakuba, którzy przybyli do Egiptu?
22. Z czego była wykonana skrzynia, do której włożono małego Mojżesza?
23. Położne nie wykonywały rozkazu faraona odnośnie zabijania chłopców – dlaczego?
24. Kiedy Mojżesz wypowiedział te słowa „Pójdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu
zjawisku”?
25. Czy charakteryzował się brat Mojżesza Aaron?
26. W jakim celu Mojżesz prosił faraona, aby odbyć drogę trzech dni?
27. Dlaczego Bóg zstąpił z nieba i przemówił do Mojżesza?
28. Jak przedstawia się Mojżeszowi Ten, który każe wyjść z Egiptu?
29. W jaki sposób Egipcjanie okazali życzliwość ludowi Izraela przed ich wyjściem?
30. Co oznacza Gerszom?
31. Co było znakiem Boga, przy wyprowadzeniu Mojżesza z Egiptu?
32. Za co uchwycił Mojżesz węża, by mógł stać się ponownie laską?
33. Kogo Bóg polecił zwołać Mojżeszowi, zanim się uda do faraona przed wyjściem z
Egiptu?
34. Kiedy Mojżesz miał rzucić laską na ziemię przed faraonem?
35. W co zamieniły się wody Nilu?
36. Z czego Bóg przemawiał do Mojżesza na Górze Horeb?
37. Jaki drugi znak miał uczynić Mojżesz, aby Egipcjanie uwierzyli, że Pan go posłał?
38. Kto wypowiedział te słowa i do kogo;” Oblubieńcem krwi jesteś przez obrzezanie”?
39. Z czym związana jest Góra Horeb?
40. Czego dotyczyła rozmowa Boga z Mojżeszem na Górze Horeb?
41. Dokończ zdanie: ”Nie zbliżaj się tu! zdejm sandały z nóg...”
42. Kogo zabrał Mojżesz wychodząc od teścia Jetry do Egiptu?
43. Czym była pokryta ręka Mojżesza, gdy Pan nakazał mu włożyć ją w zanadrze?
44. Gdzie miał się pierwsze udać Mojżesz, aby móc wyprowadzić swój Lud?
45. Jaka kara groziła według prawa, za zabicie bliźniego podstępnie?
1
46. Określ ziemię, którą Bóg obiecuje Izraelitom?
47. Na co uskarżał się i jak się tłumaczył Mojżesz przed Bogiem, zanim poszedł do
faraona?
48. Co zrobiła Sefora swojemu synowi w czasie podróży do Egiptu?
49. Na jakie miejsce Bóg wyprowadza Izraelitów z Egiptu?
50. Podaj imię brata Mojżesza?
51. Jak nazywa się Pan, w drugim opisie powołania Mojżesza?
52. O jakiej porze dnia Bóg nakazał Mojżeszowi by wyszedł do faraona i uczynił plagę
zamiany wód Nilu?
53. Dlaczego Pan zostawił faraona przy życiu?
54. Ile lat miał Mojżesz, a ile Aaron gdy przemawiali do faraona?
55. Jaka plaga nastąpiła po Nilu?
56. Wymień po kolei wszystkie plagi?
57. Gdzie oprócz Nilu zamieniła się woda w krew?
58. Kogo objęła plaga much?
59. Jak powodziło się Izraelitom od chwili gdy Mojżesz pierwszy raz poszedł do faraona?
60. Wymień synów Rubena?
61. Jakie okoliczności towarzyszyły przy zamianie wód Nilu w krew?
62. O ile lat był starszy Aaron od Mojżesza?
63. Faraon po pierwszym spotkaniu z Mojżeszem wydał rozkaz – czego on dotyczył?
64. Jak tłumaczyli się Izraelici pragnąc złożyć ofiarę Panu na górze , a nie w Egipcie?
65. Jaką karę nałożył faraon na Izraelitów, gdy Mojżesz prosił, aby ich wypuścił by
złożyli Bogu ofiarę?
66. Ile dni upłynęło od plagi z Nilem do następnej?
67. Po jakiej pladze nastąpił grad?
68. Czym różniła się laska Mojżesza od laski uczynionej przez mędrców?
69. Ile lat żył Amraman?
70. Jak nazywa się Pan w pierwszym opisie powołania Mojżesza?
71. Co oprócz ludzi, zwierząt, trawy zniszczył grad?
72. Co mieli zrobić Izraelici podczas paschy z nie zjedzonym barankiem?
73. Jak mieli być ubrani Izraelici podczas spożywania paschy?
74. Skąd wyruszyli Izraelici uciekając do Sukkot?
75. Co spowodowało, że znikła szarańcza?
76. O której porze dnia miał być zabity baranek do spożycia paschy?
77. Jak długo (ile lat ) Izraelici przebywali w Egipcie?
78. Dlaczego Bóg wybrał dłuższą drogę do Kanaanu?
79. Kto winien był kary śmierci według prawa karnego?
80. Czyj dobytek nie został zniszczony gradem?
81. Z jakiego drzewa była gałązka, którą skrapiano próg i odrzwia krwią?
82. Jak liczna rzesza mężów wyruszyła z Ramses do Sukkot?
83. Jaka plaga nastąpiła po gradzie?
84. W którym dniu baranek przygotowany do spożycia miał być zabity?
85. Razem z czy Izraelici spożywali przygotowanego baranka?
86. Jedna z plag była ciemność, jak długo ona trwała?
87. O jakiej porze dnia wszystko co pierworodne zostało zabite?
88. W którym dniu miesiąca, Izraelici mają się postarać o baranka dla rodziny?
89. W jakim miesiącu Izraelici wychodzili z Egiptu?
90. Co musiał uczynić Mojżesz, aby powstały w całej ziemi egipskiej wrzody i pryszcze?
91. Przez kogo miał być zabity baranek przygotowany do spożycia?
92. W jaki sposób Izraelici „złupili” Egipcjan?
2
93. Co groziło mężczyźnie gdyby pobił kobietę brzemienną?
94. Jaką karą byłby obarczony wół, gdyby pobódł na śmierć kobietę lub mężczyznę?
95. Jaki miał być baranek, przygotowany do spożycia?
96. W której części morza fale zatopiły wojska faraona?
97. Gdzie Pan ustanowił prawa i rozporządzenia oraz doświadczał Mojżesza?
98. W którym dniu Pan nie zsyłał chleba ani mięsa?
99. Kiedy Izraelici powiedzieli do Mojżesz w ten sposób „ Czyż brakowało grobów w
Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni. Cóż za usługę
wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu?”
100. Gdzie znajdowała się pustynia Sin?
101. Izraelici przechodząc przez pustynię do miejscowości Mara nie mogli pić wody,
z jakiego powodu?
102. W którym dniu od wyjścia z Egiptu, Izraelici dotarli do pustyni Sin?
103. Co symbolizowało Pana, który prowadził lud w czasie dnia, a co w nocy?
104. W którym dniu podczas wędrówki, Izraelici mieli robić zapas chleba?
105. Jak długo ( ile lat ) Izraelici jedli mannę?
106. Izraelici, widząc wielkie dzieła Pana jakie dokonał wobec Egipcjan śpiewali pieśń –
jaką?
107. Ile źródeł wody spotkali Izraelici podczas przejścia przez pustynię dochodząc do
Elim?
108. Gdzie zatrzymali się Izraelici po opuszczeniu pustyni Sin?
109. W którym dniu obchodzono szabat?
110. Faraon ścigał Izraelitów, ile zaprzęgł wybornych rydwanów?
111. Jaki smak miała manna?
112. Kiedy Izraelici szemrali przeciw Mojżeszowi, że nie mają co jeść, wówczas Pan
zesłał im z nieba chleb. W jakim kształcie był on?
113. Jaką część efy stanowi omer?
114. Jak długo wody morza rozstąpiły się podczas ucieczki przed Egipcjanami?
115. Jak co, był biały pokarm zwany manną?
116. Kim była Miriam?
117. Kto na polecenie Mojżesza wyruszył do walki z Amalekitami?
118. Jaki głos zgromadził Izraelitów pod Górą Bożą?
119. Podaj pełne brzmienie czwartego przykazania Bożego wg.Wj.
120. Podaj imiona synów Mojżesza?
121. Pod jaką górą doszło do spotkania Jetry, żony Mojżesza i jego synów z Mojżeszem?
122. Jakie zjawiska towarzyszyły zstępującemu Panu na Górze Synaj?
123. Czego brakowało w Refidim?
124. Do którego pokolenia karze występek ojców Bóg, który mówi, że jest zazdrosnym?
125. Z jakiego kamienia nie mógł być zbudowany ołtarz dla Pana?
126. Kiedy Izraelici mieli przewagę nad Amalekitami?
127. W którym miesiącu Izraelici przybyli na pustynię Synaj?
128. Pan określa trzecie przykazanie mówiąc kto nie może wykonywać żadnej pracy.
Kogo wymienia?
129. Jak brzmiało prawo rodzinne odnośnie niewolnika?
130. Na pamiątkę czego Mojżesz zbudował ołtarz, który nazwał „Pan – Nissi” ?
131. Jaki znak pozostawiał pan na niewolniku?
132. W jaki sposób Naród miał się przygotować na spotkanie z Panem na Górze Synaj?
133. Jak długo trwała rozmowa Mojżesza z Bogiem na Synaju?
134. Jakie miejsce Mojżesz nazwał „ Massa” i „Meriba”?
135. Do którego pokolenia Pan okazuje łaskę tym którzy Go miłują?
3
136. Bóg polecił Mojżeszowi, aby lud przygotował Mu daninę, z czego ona miała się
składać?
137. Na kogo była nałożona klątwa w prawie moralnym?
138. Kto podpierał ręce Mojżesza podczas walki z Amalekitam?
139. Jakie trzy uroczyste święta Izraelici obchodzili każdego roku?
140. Ile pierścieni miał odlać Mojżesz by je następnie przymocować do Arki?
141. Jakich rozmiarów miała być „przebłagalnia”?
142. Co zobaczył Mojżesz, gdy wstąpił na Górę wraz z Aaronem, Abihu, Nadabem
i 70 starszych Izraela?
143. Do czego służyła przebłagalnia?
144. Gdzie toczyła się walka z Amalekitami?
145. Wymień synów Aarona?
146. Do kogo miał się zwracać Lud w celu załatwienia różnych spraw, gdy Mojżesz
przebywał na Górze?
147. Co zostało zbudowane stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela?
148. Kiedy niewolnik wg. prawa rodzinnego mógł pozostać na zawsze niewolnikiem pana?
149. Jakich rozmiarów był stół chlebów pokładnych?
150. Jaka kara czeka tego, kto uwiódłby dziewicę zaręczoną i obcował z nią?
151. Z czego wykonano zasłonę przybytku?
152. Co miał umieścić Mojżesz na końcach przebłagalni?
153. Ilu synów miał Aaron?
154. Jakiego kształtu został zbudowany ołtarz całopalenia?
155. Wymień naczynia do składania ofiar płynnych?
156. Z czego zbudowana była „przebłagalnia”?
157. Z jakiego drzewa miała być zbudowana arka – skrzynia przymierza?
158. Co było wykonane z koziej sierści?
159. Czy światło świecznika było ciągle podtrzymywane?
160. Podaj wymiary Arki Przymierza?
161. Wymień składniki, które służyły do przygotowania świętych olejów do namaszczenia?
162. Czy Mojżeszowi dane było wejść razem z Ludem do Ziemi Obiecanej?
163. Opisz jak miała być wykonana suknia arcykapłańska?
164. Ile złota zużyli wykonawcy na roboty związane ze zbudowaniem przybytku?
165. Co otrzymał Mojżesz od Boga po rozmowie na górze Synaj?
166. Komu zlecono wybudowanie arki z drzewa akacjowego?
167. Co zrobił Mojżesz z posągiem cielca, którego zobaczył po zejściu z góry?
168. Po której stronie dziedziniec przybytku miał zasłony długości 100 łokci?
169. Synowie, którego pokolenia zabili blisko 3 tyś. mężów na rozkaz Mojżesza?
170. Co to jest pektorał?
171. Po ilu stronach były zapisane Tablice Świadectw?
172. Jaka kara czekała tego, kto nie przestrzegał szabatu?
173. Uzupełnij „ Widzę, że....... ten, jest....... o twardym............ „.
174. Gdzie Mojżesz miał umieścić kadź z brązu?
175. Co skłoniło Izraelitów do utopienia posągu z cielca?
176. Kto wydał nakaz, aby uczynić posąg cielca?
177. Na czyj rozkaz synowie lewiego zabili blisko 3 tyś mężczyzn?
178. Z czego miała być składana ofiara ustawiczna?
179. Z czego był wykonany eloch dla Aarona?
180. Gdzie miał być umieszczony diaden ( na jakiej części stroju Aarona )?
4
Odpowiedzi do pytań z Księgi Wyjścia
aby się wykąpać – 2,5
przy glinie i cegle oraz różnych pracach na polu – 1.14
Pitom i Ramses – 1,11
żoną Mojżesza – 2,21
zabicie egipcjanina – 2,1-15
mogą się stać wrogami gdy ich będzie więcej, dlatego ustanowiono nad nimi
przełożonych robót – 1,10-11
7. kobiety hebrajskie są zdrowe i rodzą zanim one przyjdą – 1-19
8. synem Mojżesz – 2,22
9. zabić wszystkich narodzonych chłopców i wrzucić ich do wody – 1,22
10. siostra ojca tego dziecka – 2,4
11. 70 osób - 1,5 (przypisy 75)
12. 3 miesiące – 2,2
13. „ wydobyłam go” – 2,10
14. Szefira, Pua – 1,15
15. w piasku – 2,12
16. 7 córek – 2,16
17. z rodzinami – 1,1
18. do kraju Madian i zatrzymał się przy studni – 2,15
19. były zdrowe – 1,19
20. za zapłatę – 2,9
21. Ruben, Symeon, Lewi, Juda...... – 1,1-4
22. papirusu – 2,3
23. bały się Boga – 1,21
24. gdy zobaczył płonący krzew – 3,3
25. posiadał łatwość przemawiania – 4,14
26. aby złożyli ofiarę Panu Bogu – 3,18
27. ze względu na uciemiężenie narodu – 3,7
28. „ Jestem, który Jestem” – 3,14
29. kobietom pożyczono złotych i srebrnych naczyń oraz szat – 3,22
30. cudzoziemiec – 2,22
31. oddanie czci Bogu na górze – 3,12
32. za ogon – 4,4
33. starszych Izraela – 3,16
34. gdy nie słuchają słów jego –4,3
35. krwią – 4,9
36. ze środka krzewu – 3,4
37. włożyć rękę w zanadrze – 4,8
38. Sefora do Mojżesza – 4,26
39. ukazał się Anioł Pański w płomieniu ognia – 3,1
40. trzeci i czwarty rozdział
41. gdyż miejsce, na którym stoisz jest ziemią świętą – 3,5
42. żonę, synów, laskę Boga – 4,20
43. trądem białym jak śnieg – 4,6
44. do faraona – 3,10
45. śmierć – 21,14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5
46. ziemia żyzna, przestronna, opływa w mleko i miód – 3,8
47. nie jest wymowny, jego usta są ociężałe – 4,10
48. odcięła ostrym kamieniem napletek syna – 4,24
49. miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty – 3,8
50. Aaron – 4,14
51. „ Ja jestem Pan” – 6,6
52. rano – 7,15
53. by zobaczył siłę Pana i aby Jego imię zostało rozsławione po całej ziemi – 9,16
54. Mojżesz 80 lat, Aaron 83 lata – 7,7
55. żaby – 7,27
56. 7,14 – 10,29
57. stawy, rzeki, zbiorowiska wód, wody w naczyniach drewnianych i kamiennych – 7,19
58. dom faraona, jego sług i całą ziemię egipską z wyłączeniem narodu izraelskiego –
8,19
59. gorzej – 5,23
60. Henoch, Pallu, Chesron, Karmi – 6,14
61. przykra woń, ryby Nilu zginęły, wody nie nadawały się do picia – 7,18
62. o trzy lata – 7,7
63. nie dostarczać słomy, a mają wyrabiać tyle samo cegieł – 5,7
64. byłaby to obraza dla Egiptu, zostaliby obrzuceni kamieniami – 8,22
65. mieli wyrabiać taką samą ilość cegły bez otrzymania słomy, sami ją musieli zdobyć –
5,13
66. 7 dni – 7,25
67. po wrzodach i pryszczach – 9,22
68. laska Mojżesza zamieniona w węża połknęła tamte – 7,12
69. 137 lat – 6,20
70. „Jestem, który Jestem” – 3,14
71. złamał każde drzewo na polu – 9,25
72. spalić w ogniu – 12,10
73. biodra przepasane, sandały na nogach, laska w ręku – 12,11
74. Ramses – 12,37
75. zachodnia, bardzo gwałtowny wiatr w stronę Morza Czerwonego – 10,19
76. o zmierzchu – 12,6
77. 430 lat
78. żeby lud na widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu – 13,17
79. 21, 12 – 19
80. temu, który się bał Pana i zląkł się Jego słów – 9,20
81. hizopu – 12,22
82. 600 tyś – 12,37
83. szarańcza – 10,12
84. 14 dzień miesiąca – 12,6
85. nie kwaszonym chlebem, ziołami – 12,8
86. trzy dni – 10,23
87. o północy – 12,29
88. dziesiątego dnia – 12,3
89. Abib – 13,4
90. rzucił przed faraonem w górę ku niebu sadze z pieca – 9,10
91. całe zgromadzenie Izraela – 12,6
92. wypożyczając złote i srebrne przedmioty oraz szaty – 12,36
93. grzywna jaką nałoży mąż tej kobiety – 21,22-25
6
94. powinien być ukamienowany – 21,28
95. bez skazy, samiec, jednoroczny, jagnię lub koźle – 12,5
96. środku – 14,27
97. Mara – 15,23
98. szabat, dzień siódmy – 16,26
99. gdy zobaczyli ścigających ich Egipcjan – 14,11
100. między Elim a Synajem – 16,1
101. gdyż była gorzka – 15,23 102. piętnastego dnia, drugiego miesiąca – 16,1
103. dzień – słup obłoku, noc – słup ognia – 13,21
104. szóstym – 16,5
105. 40 lat
106. dziękczynną – 15,1
107. dwanaście źródeł – 15,27
108. Refidim – 17,1
109. siódmym – 16,30
110. 600 – 14,7
111. smak placka z miodem – 16,31
112. deszczu – 16,4
113. 10 częścią – 16,36
114. tak długo jak Mojżesz miał wyciągniętą rękę – 14,27
115. ziarno kolendra – 16,31
116. prorokinią i siostrą Aarona – 15,20
117. Jozue – 17,9
118. trąby – 19,13
119. czcij ojca twego i matkę......
120. Eliezer, Gerszom – 18,3-4
121. Bożą – 18,5
122. grzmoty z błyskawicami, gęsty obłok, głos trąby – 19,16-18
123. wody do picia – 17,1
124. trzeciego i czwartego – 20,5
125. kamienia ciosanego – 20,25
126. gdy Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry – 17,11
127. trzecim miesiącu – 19,1
128. syna, córkę, niewolnika, bydło, cudzoziemiec – 20,10
129. sześć lat miał mu służyć w siódmym zwolniony bez wykupu – 21,2
130. wojny z Amalekitami – 17,15
131. szydłem przekute ucho – 21,6
132. niech wypiorą swoje szaty – 19,10
133. 40 dni i 40 nocy – 24,18
134. miejsce z której wytrysnęła woda za pomocą uderzenia laską Mojżesz – 17,6
135. tysięcznego pokolenia – 20,6
136. złoto, srebro, brąz.... – 25,3-9
137. kto składałby ofiary innym bogom – 22,19
138. Aaron i Chur – 17,12
139. Przaśników, Żniw, Święto Zbiorów – 23,14-16
140. cztery – 25,12
141. dł-2,5 łokcia, szer-1,5 łokcia – 25,17
142. Boga a pod Jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących
jak samo niebo – 24,10
143. do rozmowy Mojżesza Z Bogiem – 25,22
7
144. w Refidim – 17,8
145. Nadab, Abihu, Elezar, Itamar – 28,1
146. Aarona, Chura – 24,14
147. ołtarz i postawił 12 stel – 24,4
148. nie chce odejść wolny bo miłuje żonę, dzieci i pana – 21,5
149. dł-2 łokcie, szer-1 łokieć, wys-1,5 łokcia – 25,23
150. zapłata jaką składa się przy zaślubinach i ma ją pojąć za żonę – 22,15
151. z fioletowej i czerwonej purpury z karmazynu i kręconego bisioru – 26,31
152. dwa cheruby – 25,18
153. czterech – 28,1
154. kwadrat – 27,1
155. misy, czasze, dzbanki, patery – 25,29
156. ze szczerego złota – 25,17
157. akacjowego – 25,10
158. nakrycie przybytku – 26,7
159. tak – 27,20
160. dł-2,5: szer-1,5: wys-1,5: – 25,10
161. mirra, cynamon, wonna trzcina, oliwa z oliwek – 30,22-24
162. nie – 33,22
163. 28,31-35
164. 29 talentów + 730 syklów – 38,24
165. dwie tablice świadectwa, kamienne, napisane palcem Bożym – 31,18
166. Besaleel – 37,1
167. spalił w ogniu, starł w proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom – 32,20
168. północnej – 37,11
169. lewiego – 32,28
170. księga do wydawania osądu – 28,15
171. po obu stronach – 32,16
172. śmiercią – 31,15
173. 32,9
174. między przybytkiem a ołtarzem – 30,18
175. Mojżesz opóźniał swój powrót z góry – 32,1
176. Aaron – 32,4
177. Mojżesza – 32,28
178. dwa roczne baranki codziennie i ustawicznie – 29,38
179. ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i kręconego bisioru – 39,2
180. na tiarze 39,31
8
Download