Grupa przedszkolna

advertisement
STARY TESTAMENT. Mojżesz, Plagi w Egipcie 14.
MOJŻESZ
Nastał czas, że umarł Jakub i Józef i ich pokolenie, a na tronie egipskim
zasiadł faraon, który nie znał Józefa i tego, co zrobił dla Egiptu. Lud izraelski
robił się coraz bardziej liczny i potężny. Nowy faraon bał się, że Izraelici
zbuntują się, bo było ich więcej niż Egipcjan. Z tego powodu nałożył ciężkie
prace na naród izraelski. Izraelici pod przymusem faraona musieli pracować
przy glinie, wyrabianiu cegieł czy w polu. Faraon był tak zły, że chciał zabić
wszystkich nowonarodzonych chłopców.
Pewna kobieta, której praojcem był Lewi (syn Jakuba), również urodziła
dziecko. Był to piękny chłopiec. Ukrywała go przez trzy miesiące, lecz gdy już
nie mogła go dłużej ukrywać, zrobiła z trzciny koszyk, który pokryła żywicą
i smołą. Do tak przygotowanego koszyka włożyła małego chłopczyka i ułożyła
w sitowiu na brzegu Nilu. Było to niedaleko miejsca, gdzie córka faraona
schodziła do rzeki aby się kąpać. Kiedy zobaczyła koszyk w sitowiu, kazała go
przynieść służącym. Gdy otworzyły koszyk, ku ich zdziwieniu zobaczyły
małego dzidziusia. Córka faraona wiedziała, że to nie jest Egipcjanin, jednak
postanowiła się nim zaopiekować, gdy tylko przestanie jeść mleko mamy.
Nazwała go Mojżesz, bo wyciągnęła go z wody.
Pewnego dnia, gdy Mojżesz już był dorosły, zabił Egipcjanina, który bił
jednego z pracujących dla faraona Izraelitów. Rozzłościło to faraona i Mojżesz
musiał uciec z Egiptu. Mojżesz uszedł do ziemi Midianitów, gdzie zatrzymał się
u Reguela (kapłana Midianitów). Mieszkał tam wiele lat i pojął za żoną
Sypporę. Pewnego dnia, kiedy pasł owce, ukazał mu się Anioł w płomieniu
ognia ze środka krzewu. Jednak sam krzew nie spłonął. Zaciekawiony Mojżesz
podszedł bliżej, aby zobaczyć to zjawisko. Wtedy usłyszał głos, który wołał:
- „Mojżeszu! Mojżeszu!”
- „Oto jestem” – odpowiedział Mojżesz.
- „Nie zbliżaj się tu. Zdejmij z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz,
jest ziemią świętą. Jam jest Bóg ojca twojego (…)” – powiedział głos.
Wtedy Mojżesz zakrył twarz, bo bał się patrzeć na Pana Boga.
Pan Bóg wiedział, że Izraelici ciężko pracują w Egipcie, dlatego posłał go do
faraona i powiedział do Mojżesza:
- „Wyprowadź lud mój z Egiptu”.
Mojżesz obawiał się czy da radę wykonać to zadanie, jednak Pan Bóg
obiecał, że będzie mu pomagał. Pan Bóg dał również moc Mojżeszowi do
wykonania znaków, aby naród izraelski mu uwierzył. Dzięki Panu Bogu mógł
zamieniać swoją laskę w węża. Drugim cudem była ręka pokryta trądem, który
natychmiast znikał, gdy Mojżesz wkładał rękę pod płaszcz.
Mojżeszowi miał pomagać jego brat Aaron, gdyż Mojżesz miał problem
z poprawnym wypowiadaniem się. Kiedy przybył do Egiptu Aaron mówił do
ludu izraelskiego, a Mojżesz pokazywał cuda. Tak Izraelici uwierzyli, że
Mojżesz przyszedł w imieniu Bożym i że zostaną wybawieni od ciężkiej pracy.
Lekcja 14. Grupa przedszkolna. Wszelkie prawa zastrzeżone www.zborwarszawa.pl.
68
STARY TESTAMENT. Mojżesz, Plagi w Egipcie 14.
IZRAEL WYCHODZI Z EGIPTU
Mojżesz i jego brat Aaron przyszli do faraona i powiedzieli tak jak kazał
im Pan Bóg:
- „Tak mówi Pan Bóg Izraela: Wypuść mój lud (…)”
Jednak faraon nie miał zamiaru ich słuchać. Był nieprzyjemny, a po
rozmowie z Mojżeszem nakazał swoim sługom, aby dodali jeszcze więcej pracy
Izraelitom. Pracy było tak wiele, że było niemożliwe aby ją wykonać w czasie
jaki faraon określił. Naród Izraelski nie miał już siły. Bito ich za niewykonaną
pracę. Nie chcieli też wierzyć już Mojżeszowi, że Pan Bóg ich wybawi.
Mojżeszowi było bardzo smutno i modlił się do Pana Boga.
Pan Bóg znów kazał mu iść do faraona. Aaron miał mówić przed władcą
Egiptu, gdyż Mojżesz miał problemy z wypowiadaniem się.
Kiedy stanęli przed faraonem, Aaron rzucił laskę, a ta zamieniła się w węża.
Jednak czarownicy egipscy uczynili to samo ze swoimi laskami, ale wąż Aarona
połknął węże czarowników. Faraon jednak miał twarde serce.
Następnego dnia Pan Bóg znów posłał Aarona i Mojżesza do faraona nad
rzekę Nil. Kiedy Aaron uderzył w wodę Nilu laską, woda zamieniła się w krew.
Wyginęły przez to wszystkie ryby, a krew była nie tylko w rzece, ale w każdym
naczyniu w Egipcie. Jednak czarownikom egipskim i tym razem udało się
powtórzyć to, co zrobili Mojżesz z Aaronem, dlatego faraon odszedł do swego
pałacu niewzruszony. Po tygodniu Mojżesz znów poszedł do faraona, aby ten
wypuścił naród izraelski z Egiptu. Pan Bóg spowodował, że na ziemię
wychodzą żaby. Jednak żab tych jest tyle, że wchodzą wszędzie – do domu,
łóżka, ubrań, pieców i garnków. Czarownikom egipskim również udaje się
sprowadzić żaby, jednak tym razem faraon prosi Mojżesza aby zabrał żaby
z ziemi. Obiecał nawet, że jeśli żaby zostaną tylko w Nilu, to on wypuści naród
izraelski na pustynię, by mógł złożyć ofiarę Panu Bogu. Jednak gdy tylko żaby
zostały uprzątnięte, faraon znów był zawzięty i nie chciał wypuścić ludu.
Wtedy Aaron miał uderzyć w sypką ziemię swoją laską. Kiedy to zrobił – piach
zamienił się w komary. I tym razem czarownicy egipscy próbowali zrobić to
samo, lecz nie potrafili. Następnie Pan Bóg zesłał plagę much. Kolejna plaga
dotknęła bydła egipskiego, które wyginęło. Faraon dalej nie chciał wypuścić
Izraela. Potem Pan Bóg kazał Mojżeszowi i Aaronowi na oczach faraona
wyrzucić w niebo pełne garście sadzy z pieca. Ona spowodowała u Egipcjan
wrzody i pryszcze. Pan Bóg dalej pokazywał swoją potęgę, a faraon unosił się
swoją dumą. Dlatego kolejną plagą był grad tak mocny, że mógł zniszczyć
wszystko, co pozostało na polu. Jednak w ziemi Goszen, gdzie mieszkali
Izraelici nie było gradu. Ósmą plagą były szarańcze, które przyniósł wiatr.
Zjadły one wszystko to, czego nie zbił grad. Faraon znów wezwał Mojżesza
i prosił o przebaczenie, jednak gdy tylko szarańcza opuściła kraj, faraon
zmieniał zdanie. Nadeszła więc kolejna plaga – plaga ciemności. Przez trzy dni
było tak ciemno, że ludzie nie widzieli się i nawet nie mogli ruszyć z miejsc, bo
Lekcja 14. Grupa przedszkolna. Wszelkie prawa zastrzeżone www.zborwarszawa.pl.
69
STARY TESTAMENT. Mojżesz, Plagi w Egipcie 14.
tak bardzo było ciemno. I tym razem faraon chciał wypuścić Izraela, ale bez
zwierząt, które były potrzebne aby złożyć je w ofierze Panu Bogu. Mojżesz nie
mógł się na to zgodzić, więc faraon wygonił go sprzed tronu i kazał się więcej
nie pokazywać pod karą śmierci.
Pan Bóg powiedział Mojżeszowi, że nastąpi jeszcze tylko jedna plaga, po
której faraon nie tylko wypuści naród Izraelski, ale go wygna z kraju. Izraelici
mieli pożyczyć od sąsiadów i sąsiadek wszystko co złote i srebrne. O północy
Anioł miał przejść przez Egipt i wytracić wszystkich pierworodnych w tych
domach, na których drzwiach nie było znaku z krwi baranka. Jeśli zaś była krew
z baranka na drzwiach – dom ten był pominięty przez Anioła. Wieczorem mieli
zjeść upieczonego baranka z ziołami i chlebem, który nie miał kwasu. Gdy
nastała północ, w Egipcie nastał płacz i smutek, dlatego faraon wygnał
Izraelitów z Egiptu. Sam bowiem miał pierworodnego syna.
Izraelici wyszli z Egiptu, a Pan Bóg pokazywał im drogę. W dzień był to
słup obłoku, a w nocy słup ognia.
Jednak gdy faraon spostrzegł, że lud izraelski uciekł, wziął sześćset
wozów z wojownikami i inne wozy jakie były w Egipcie i zaczął gonić
Mojżesza i cały lud. Izraelici zlękli się, że faraon ich goni, jednak Mojżesz ich
uspokajał mówiąc:
- „Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam
dziś!”.
Wtedy słup obłoku, który ich prowadził przesunął się i stanął pomiędzy
wojskami faraona a ludem izraelskim. Z jednej strony był ciemny, tak, że
Egipcjanie widzieli noc, a z drugiej strony oświecał drogę Izraelitom. W ten
sposób Mojżesz z ludem dotarł do morza, wyciągnął rękę, a Pan sprowadził
wiatr, który sprawił, że morze rozdzieliło się na dwie części. Tak oto Izraelici
mogli przejść po dnie na drugą stronę morza.
Pan znów kazał podnieść Mojżeszowi rękę nad morze, a wtedy wody połączyły
się ponownie i zalały wojsko egipskie.
Wtedy Mojżesz i inni ludzie zaczęli śpiewać pieśni Panu Bogu.
- „Pan jest mocą moją i pieśnią moją”.
Lekcja 14. Grupa przedszkolna. Wszelkie prawa zastrzeżone www.zborwarszawa.pl.
70
STARY TESTAMENT. Mojżesz, Plagi w Egipcie 14.
ZADANIE 1
Mały Mojżesz został schowany w koszyku i położony w trzcinach przy
kąpiących się córkach Faraona.
Czego brakuje na obrazku? Domaluj lub wyklej plasteliną.
Lekcja 14. Grupa przedszkolna. Wszelkie prawa zastrzeżone www.zborwarszawa.pl.
71
STARY TESTAMENT. Mojżesz, Plagi w Egipcie 14.
ZADANIE 2
Mojżesz spotkał Anioła, który mówił do niego z krzaka. Dorysuj co takiego
niesamowitego stało się z krzakiem.
Lekcja 14. Grupa przedszkolna. Wszelkie prawa zastrzeżone www.zborwarszawa.pl.
72
STARY TESTAMENT. Mojżesz, Plagi w Egipcie 14.
ZADANIE 3
Mojżesz na polecenie Pana Boga rzucił laskę, a ta zamieniła się w węża.
Spróbuj zamienić laskę na rysunku w węża.
Lekcja 14. Grupa przedszkolna. Wszelkie prawa zastrzeżone www.zborwarszawa.pl.
73
STARY TESTAMENT. Mojżesz, Plagi w Egipcie 14.
ZADANIE 4
Zaznacz prawidłową odpowiedź:
1. Córka faraona znalazła małego Mojżesza w:
2. Co Pan Bóg kazał Mojżeszowi ściągnąć, kiedy znalazł się na świętej
ziemi.
3. Izraelici w Egipcie ciężko pracowali. Robili między innymi:
4. Co Izraelici mieli pożyczyć od Egipcjan?
Lekcja 14. Grupa przedszkolna. Wszelkie prawa zastrzeżone www.zborwarszawa.pl.
74
STARY TESTAMENT. Mojżesz, Plagi w Egipcie 14.
ZADANIE 5
Zaznacz w koło plagi, które były w Egipcie.
Lekcja 14. Grupa przedszkolna. Wszelkie prawa zastrzeżone www.zborwarszawa.pl.
75
STARY TESTAMENT. Mojżesz, Plagi w Egipcie 14.
ZADANIE 6
W Egipcie jedną z plag były żaby. Połącz przerywane linie i przekonaj się
jakie powstanie zwierzątko. Możesz pokolorować obrazek.
Lekcja 14. Grupa przedszkolna. Wszelkie prawa zastrzeżone www.zborwarszawa.pl.
76
STARY TESTAMENT. Mojżesz, Plagi w Egipcie 14.
ZADANIE 7
77
Połącz w pary obrazki z tekstem.
Plaga gradu
Zamiana wody w krew
Plaga ciemności
ZADANIE 8
Przed wyjściem z Egiptu Izraelici jedli pieczonego baranka, zioła i chleb.
Na pamiątkę wyjścia z Egiptu obchodzą święto, które nazywa się PASCHA.
Pokoloruj wyraz PASCHA kolorami: czerwonym jak mięso, zielonym jak
zioła i jasnym jak chleb.
Lekcja 14. Grupa przedszkolna. Wszelkie prawa zastrzeżone www.zborwarszawa.pl.
STARY TESTAMENT. Mojżesz, Plagi w Egipcie 14.
ZADANIE 9
Izraelici cudownie przeszli przez Morze Czerwone. Pokoloruj obrazek.
Lekcja 14. Grupa przedszkolna. Wszelkie prawa zastrzeżone www.zborwarszawa.pl.
78
Download