Z NIEWOLI DO WOLNOŚCI Historia Wyjścia Izraelitów z Egiptu

advertisement
Z NIEWOLI DO WOLNOŚCI
Historia Wyjścia Izraelitów z Egiptu – Alicja Bednarczyk
Narrator czyta, aktorzy odgrywają sceny.
Scena 1
(Scena w Egipcie, w tle piramidy i palmy, boku sceny ustawiony tron. Z drugiej
strony sceny rzeka Nil z bibuły lub materiału. Faraon, Sługa faraona, niewolnicy
Izraelscy i nadzorcy egipscy, dzieci – lalki)
Narrator: Na tronie egipskim zasiadł
nowy król. (wchodzi Faraon i siada na
tronie, oraz jego Sługa). Ponieważ
Izraelici byli coraz liczniejsi, bał się,
że ród ten urośnie w siłę i będzie
walczył przeciwko niemu. Od tej pory
izraelici stali się niewolnikami. (Przez
scenę przechodzą niewolnicy izraelscy i
niosą na plecach ciężkie bloki skalne zrobione z kartonów - nadzorcy egipscy z
biczami poganiają Izraelitów. Na krzesełku
nieopodal siedzi Izraelitka z dzieckiem lalka). Byli zmuszani do bardzo ciężkich
prac. Faraon zlecił także, by każdy
nowonarodzony chłopiec został
wrzucony do Nilu. ( Sługa zabiera
Izraelitce dziecko – płacz dzieci w oddali - i wrzuca do wody)
Scena 2
(Matka i ojciec Mojżesza, dziecko - lalka, Miriam, Aaron. Koszyk i krzesło)
Pewnego dnia (Miriam, matka i ojciec Mojżesza, Aaron wchodzą na scenę matka
z dzieckiem siada na krzesełku, ojciec przynosi koszyk) mąż z rodu izraelskiego
pojął za żonę Izraelitkę, która urodziła mu ślicznego synka.
Po trzech miesiącach ukrywania dziecka, matka ulepiła koszyk.
Ucałowała dziecko i płacząc włożyła je do koszyka. Kszyk położyła na
wodzie Nilu, a ten popłynął wraz z prądem. (koszyk płynie po Nilu. Rodzina
wychodzi, zostaje tylko Miriam i przygląda się płynącemu koszykowi.)
1
Scena 3
(Córka faraona z damami dworu, koszyk z Mojżeszem oraz Miriam)
Koszyk dostrzegła córka Faraona (Wchodzi córka faraona, a za nią damy
dworu), która właśnie chodziła nad brzegiem rzeki. Kazała jednej ze swych
służących iść i sprawdzić, co jest w koszyku.
(Dama dworu przynosi koszyk) Otworzyła wieko i ujrzała cudne dziecię.
Nagle podbiegła dziewczynka, która była siostrą chłopca (podbiega Miriam) i
zaoferowała swoja opiekę nad dzieckiem, na co córka Faraona zgodziła się.
(Córka faraona z damami dworu zostaje na scenie. Miriam z dzieckiem wychodzi.)
Scena 4
(Mojżesz, Miriam i córka faraona z damami dworu)
Gdy chłopiec urósł (Miriam wchodzi z dorosłym Mojżeszem i przyprowadza go
przed córkę faraona) Izraelitka przyprowadziła go do córki faraona i ta
uznawszy go za swego syna nadała mu imię MOJŻESZ, co znaczy
„Wyciągnięty z wody”. (Wszyscy wychodzą)
Scena 5
(Mojżesz, niewolnicy i nadzorcy egipscy)
Pewnego dnia dorosły już Mojżesz (Wchodzi Mojżesz i przygląda się pracy
niewolników izraelskich. Następnie wchodzą niewolnicy z blokami skalnymi i
nadzorcy. Ostatnia para nadzorca bije niewolnika, a ten się przewraca.)
przypatrywał się ciężkiej pracy
niewolników. Gdy nagle
zobaczył, że Egipcjanin bije i
kopie Hebrajczyka, (Mojżesz
zabija Egipcjanina) rozejrzawszy
się, podbiegł i zabił Egipcjanina.
Bojąc się gniewu faraona,
Mojżesz uciekł do ziemi
Midianitów. (Mojżesz ucieka, ze
sceny schodzą też pozostali.)
Scena 6
(Krzak gorejący, Mojżesz, owce, głos Boga, beczenie owiec)
Po wielu latach, gdy Mojżesz (Wchodzi Mojżesz z owcami. Beczenie owiec,
chodzą po scenie) pasł trzodę udał się do góry Bożej (owce wychodzą. Mojżesz
2
patrzy w kierunku krzewu ustawionego po drugiej stronie tronu i rzeki Nil) do
Horebu i tam ujrzał Anioła Pańskiego w płomieniu ognia ze środka krzewu!!!
Nagle usłyszał Głos Boży mówiący,
Głos Boga zza sceny: Zdejmij sandały swoje, gdyż stoisz na ziemi
świętej (Mojżesz zdejmuje buty patrzy na
krzew.) Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg
Izaaka i Bóg Jakuba. Napatrzyłem się na
niedolę ludu mojego w Egipcie, znam ich
cierpienia i słyszałem ich krzyk, dlatego
teraz idź! Posyłam cię do faraona.
Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z
Egiptu. (Mojżesz odchodzi od krzaka i
idzie w kierunku faraona. W tle słychać piosenkę „W Egipcie,gdy Izrael był” na
spotkanie wychodzi mu Aaron). ♫
Scena 7
(Mojżesz, Aaron, lud Izraelski – dzieci w białych podkoszulkach, Faraon i sługa,
Niewolnicy i nadzorcy)
Tak więc Mojżesz udał się do Egiptu, po drodze spotkał swego brata
Aarona i szli dalej razem. Podczas długiej drogi spotkali ludzi (Izraelici
wychodzą i podchodzą do Aarona i Mojżesza) i opowiadali im o poleceniu Boga.
Ludzie uwierzyli, że Bóg ujął się za synami izraelskimi.
Potem Mojżesz i Aaron poszli do faraona (podchodzą do Faraona) i prosili by
wypuścił Boży lud, lecz faraon się nie zgodził i kazał niewolnikom
wykonywać jeszcze cięższe prace. (Mojżesz i Aaron wychodzą, a na scenę
wchodzą niewolnicy i nadzorcy.)
Piosenka
1. W Egipcie, gdzie Izrael był - wypuść naród mój
Ścieśniony tak, że ledwo żył - wypuść naród mój
Ref. Idź Mojżeszu, idź do Egiptu sam
Powiedz Faraonowi - wypuść naród mój
Nie będą już w niewoli gnić
Niech idą na wolności żyć
Ref. Idź Mojżeszu, idź do Egiptu sam
Powiedz Faraonowi - wypuść naród mój
3
Gdy nie wysłuchasz żądań mych
Wytracę pierworodnych twych
Ref. Idź Mojżeszu, idź do Egiptu sam
Powiedz Faraonowi - wypuść naród mój
Lecz nie pomaga żaden cud
Faraon ciągle trzyma lud
Ref. Idź Mojżeszu, idź do Egiptu sam
Powiedz Faraonowi - wypuść naród mój
Jak straszna była tamta noc
Gdy Pan okazał swoją moc Ref. Idź Mojżeszu, idź do Egiptu sam
Powiedz Faraonowi - wypuść naród mój
Scena 8
(Faraon, sługa, czarownik, Aaron i Mojżesz, 2 laski)
Pewnego dnia Bóg ponownie (Mojżesz i Aaron znów stają przed faraonem)
wysłał Mojżesza do faraona i ustanowił go głosem Boga, a Aarona
prorokiem dla faraona.
Gdy stali przed królem, ten kazał im wykazać się cudem na znak, że
przemawia przez nich Bóg, więc Aaron rzucił laskę i ta zmieniła się w
węża. Faraon wezwał swojego (wchodzi czarownik z laską) czarownika i on
zrobił to samo (rzuca laskę), lecz wąż Aarona pożarł węża czarownika.
(Aaron podnosi swoją laskę z ziemi)
Niestety serce faraona zostało nieczułe. (Mojżesz i Aaron wychodzą)
Scena 9
(Faraon, sługa i czarownik, Aaron i Mojżesz, lud egipski - dzieci w czarnych
podkoszulkach, ćwierkanie ptaków)
(Ćwierkanie ptaków) Następnym razem (Faraon, sługa i czarownik przechadzają
się nad Nilem. Wchodzą Mojżesz i Aaron, wszyscy stają nad Nilem) Mojżesz i
Aaron z polecenia Bożego udali się nad Nil, gdzie odpoczywał faraon.
Aaron uniósł laskę i włożył ją do wody, a ta zamieniła się w krew, lecz
czarownik zrobił to samo i cała woda w Egipcie zamieniła się w krew
(czerwoną bibułą lub materiałem przykryty Nil), lecz serce faraona zostało
nieczułe. (Wchodzi lud egipski w poszukiwaniu wody, lecz jej nie znajdują)
4
Minęło 7 dni, a lud egipski nie mógł znaleźć czystej wody. (Lud egipski staje
w jednym kącie i tam będą się gromadzić po każdej pladze. Faraon siada na
tronie. Aaron i Mojżesz stają przed Faraonem.)
Scena 10
(Plagi egipskie, lud egipski, bydło,
Mojżesz, Aaron, Faraon i sługa,)
W kolejnych dniach Bóg
zapowiedział plagę żab (na
taśmie klejącej poprzyczepiane
żaby rozciągnięte na całą
podłogę, dorosłe osoby trzymają
końce taśmy i potrząsają nimi). I
Aaron podniósł swoją laskę i
ziemia egipska zapełniła się
żabami (rechotanie żab, dzieciaki skaczą między żabami). Czarownik użył swej
magii i zrobił to samo. I serce faraona zostało niewzruszone. (lud egipski Dzieciaki gromadzą się w jednym kącie)
Więc Aaron uderzył laską o ziemię i z prochu ziemi wyleciały komary
(podobnie jak żaby na taśmie klejącej, ale
potrząsane z góry. dzieci odganiają od siebie
komary, słychać bzyczenie), które atakowały
wszystkie żywe egipskie istoty. Czarownik
próbował zrobić to samo, lecz nie udało mu się
to. I rzekł do faraona, że TO MUSI BYĆ
PALEC BOŻY. Lecz faraon nie ustąpił. (Dzieci
gromadzą się w jednym kącie)
Następnego dnia Mojżesz próbował kolejny raz
wyprosić u faraona wypuszczenie Izraelitów.
Tym razem Egipt zalała plaga much (bzyczenie i
dzieciaki odganiają muchy, podobnie jak komary) i
faraon błagał Mojżesza by ta plaga zniknęła i
zgodził się na wypuszczenie ludu, lecz tylko na 3 dni by mogli na pustyni
złożyć pokłon Bogu.
Więc Mojżesz modlił się do Boga, a Bóg cofnął plagę, tymczasem faraon
złamał obietnicę i nie wypuścił ludu. (Dzieci gromadzą się w jednym kącie)
5
Poszedł więc Mojżesz do faraona i
kolejny raz zażądał, by ten wypuścił lud
izraelski, lecz faraon się nie zgodził,
dlatego kolejnego dnia całe egipskie
bydło wyginęło (wchodzą dzieci przebrane
za bydło, a potem padają – dorośli wynoszą
ich ze sceny).
Gdy po raz szósty stanęli przed faraonem, Bóg kazał Mojżeszowi i
Aaronowi rozrzucić na oczach wszystkich sadzę z pieca i ta sadza
wywołała wrzody (Dzieciaki się drapią) na ciele Egipcjan. Lecz faraon nie
uległ w swym postanowieniu. (Dzieci gromadzą się w jednym kącie)
Następnym razem Bóg (Mojżesz się modli) powiedział Mojżeszowi, by znów
udał się do faraona i powiedział mu, że jeśli nie wypuści ludu Bożego, on
sprowadzi wszystkie plagi i zginie
mnóstwo ludzi.
Nazajutrz Bóg sprowadził grad.
(Widownia rzuca kulki zrobione na
początku spotkania z białych kartek
papieru. Auuu, zakrywanie głowy
przez dzieci) Mojżesz powiedział,
że grad minie, gdy Izrael wyjdzie
z Egiptu. (Dzieci gromadzą się w
jednym kącie), lecz faraon nie ustąpił.
Kolejną plaga skierowaną przez Boga na Egipt była szarańcza. (Dzieci
odganiają szarańczę, cykanie,
zrobiona na taśmie jak żaby i
muchy). Kiedy szarańcza zjadła
całą roślinność w Egipcie, wtedy
dopiero faraon błagał o litość.
Więc Mojżesz modlił się do Boga
by zabrał plagę. (Dzieci gromadzą
się w jednym kącie), lecz gdy Bóg
to uczynił, faraon nie wypuścił
ludu.
6
Wtedy Aaron wyciągnął rękę ku niebu i nastała ciemność (dzieci gromadzą
się razem, chodzą z wyciągniętymi rękami), która panowała przez 3 dni.
Więc faraon zawołał Mojżesza i zezwolił ludowi na odejście. (Dzieci
gromadzą się w jednym kącie)
Lecz Mojżesz żądał także zwierząt, co bardzo rozgniewało faraona. I w
konsekwencji nie zgodził się na odejście ludu izraelskiego. (Mojżesz
odchodzi na bok, aby się modlić)
Scena 11
(Mojżesz, Aaron, Izraelici, Anioł śmierci, Faraon, Córka faraona, dziecko, sługa)
Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza, (Wchodzą Izraelici, podchodzą do Mojżesza, a
potem idą do drzwi - zrobione specjalnie w tym celu, malują je, następnie
otwierają i wychodzą przez nie) by powiedział ludowi by naznaczyli framugi
drzwi krwią baranka i by nikt nie wychodził z domu gdyż przyjdzie Anioł
Śmierci i zabije wszystkich pierworodnych, ale do naznaczonych domów
nie wejdzie.
I tak też się stało (Słychać płacz faraona i Egipcjan, płaczą nad zmarłym
synem faraona.) Anioł Śmierci zabrał setki pierworodnych, lecz naznaczone
domy pominął, zabrał także pierworodnego syna faraona.
Scena 12
(Faraon, Mojżesz i Aaron oraz Izraelici zbierają dary od Egipcjan. 3 Koszyki)
Zrozpaczony faraon kazał
wynosić się ludowi izraelskiemu,
a oni pamiętając co powiedział im
Bóg, poszli do swoich sąsiadów –
Egipcjan, (Izraelici z koszykami
zbierają złoto od Egipcjan –
zebranie kolekty) pożyczyli od nich
złoto i wszystkie potrzebne im
przedmioty. Egipcjanie wszystko
im oddali, bo chcieli pozbyć się
Izraelitów jak najszybciej. (Wszyscy schodzą ze sceny)
7
Scena 13
(Lud izraelski, Mojżesz, Aaron, Faraon, armia faraona)
(Wchodzi Mojżesz, a za nim cały lud Izraelski w białych
podkoszulkach. Wszyscy idą za Mojżeszem. Na końcu za
Izraelitami przesuwany na sznurku pod sufitem słup
ognia) Lud izraelski szedł pustynią, gdy nagle ujrzał
podążających za nimi Egipcjan. (Wchodzą powoli
Egipcjanie z faraonem, zasłaniają oczy przed słupem
ognia. Podchodzą i cofają się.) Lecz Bóg widział, że
się zbliżają, więc postawił słup ognia, który
blokował przejście Egipcjanom.
I tak lud izraelski dotarł nad brzeg Morza Czerwonego, wtedy Mojżesz
modląc się uniósł swą laskę i wody Morza
Czerwonego rozstąpiły się (niebieskie materiały
rozłożone na podłodze, podniesione w górę tworzą
wąwóz), a cały lud przeszedł na druga stronę po
suchym dnie morza.
Bóg zabrał słup ognia wiec zdesperowani
Egipcjanie ruszyli (Armia faraona wchodzi do
morza) za ludem Izraelskim, gdy już cała armia
była na obszarze morza, Mojżesz uniósł laskę i
wody morza opadły zalewając armie egipską.
(Egipcjanie przewracają się, a fale ich zalewają)
8
Zakończenie
I tak oto cały lud izraelski stał po drugiej stronie morza czerwonego
ciesząc się i chwaląc Boga za wszystko, co dla nich zrobił.
Zapraszamy wszystkich, aby razem z nami i zespołem śpiewając pieśń,
podążyli za Mojżeszem do obiecanej „mlekiem i miodem płynącej ziemi.”
Piosenka
Jak wielki jest Bóg, cudowny nasz Pan
W miłości bez miar, objawił się nam.
Przez Morze Czerwone, przeprowadził swój lud
Przyrzekł nie opuścić ciebie, więc zaufaj Mu.
9
Download