Galeria sław Starego i Nowego Testamentu

advertisement
Galeria sław
Starego i Nowego Testamentu
Adam i Ewa
Adam i Ewa mieli mieszkać w Edenie. Bóg zakazał im
jedynie kosztowania owocu z drzewa poznania dobra
i zła. Za namową węża-kusiciela Ewa i Adam złamali
zakaz. Za ten grzech Bóg ukarał ich wygnaniem z
ogrodu i przekleństwem.
Mojżesz
Postać biblijna, przywódca Izraelitów w okresie
ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi
Obiecanej. Żył prawdopodobnie w XIII-XII
wieku p.n.e. (według Biblii 120 lat). Syn
Amrama i Jokebed.
Noe
Bóg postanowił sprowadzić powszechny
potop, mający zgładzić ludzkość. Noe jako
jedyny spośród ówczesnych zepsutych ludzi
znalazł łaskę w oczach Boga. Dlatego Bóg
oszczędził Noego. W tym celu kazał zbudować
arkę, pomieścić w niej rodzinę i po parze
wszystkich niepływających zwierząt, aby
przeczekać katastrofę. Po ukończeniu Arki
Bóg zesłał na ziemie nieustanny deszcz
podniósł poziom wody tak że zakryła ona
nawet najwyższe góry. Potop trwał 40 dni.
Król Salomon
Prorok biblijny, król Izraela.
W ciągu siedmiu lat wybudował w
Jerozolimie świątynię, zwaną później
pierwszą świątynią jerozolimską.
Maria z Nazaretu
(Maryja)
Żona cieśli Józefa i matka Jezusa Chrystusa,
czczona w wielu wyznaniach chrześcijańskich i
islamie.
Wedle wzmianek w Ewangeliach, poczęła i
urodziła syna pod wpływem Ducha Świętego.
Nowonarodzone dziecię otrzymało imię Jezus.
Jezus Chrystus
Centralna postać chrześcijaństwa. Według
chrześcijan założyciel Kościoła, Zbawiciel.
Dla większości wyznań i Kościołów
chrześcijańskich Jezus jest także wcieleniem
Boga w osobie Syna Bożego. W islamie
uznawany jest za proroka.
Apostołowie
Określenie najbliższych uczniów Jezusa
Chrystusa powołanych przez niego osobiście
i "wysłanych" do głoszenia jego nauk. Jezus
powołał dwunastu mężczyzn, których
przygotowywał do głoszenia jego nauk i
którzy mieli go reprezentować w późniejszym
okresie
Download