Prezentacja programu PowerPoint

advertisement
Jezus
zachęca nas
abyśmy pozostawili swoją grzeszność
i z odwagą poszli za Nim
nie dyskutując
czy jesteśmy tego godni czy nie
Jeżeli
w wolności ducha
doświadczymy
spotkania z Bogiem
to On posyła nas do tych
którzy łakną i pragną,
którzy szukają
i błądzą
aby przyprowadzić ich
do zdroju Zbawienia
TRZEBA
ABY POPRZEZ
PROSTOTĘ ŻYCIA
BYŁA
PRZEPOWIADANA
EWANGELIA
Wobec świata
w którym przyszło nam żyć
wobec daru czasu
który przyszło
nam przeżywać
JAWIMY
SIĘ
JAKO
ZACZYN
NOWEGO
ŻYCIA
Mamy trwać
w stałej gotowości
na wezwanie Pana
aby wypełnić Jego wolę
w określonym miejscu i czasie
Zwolnienie się
z rachunku sumienia
jest rezygnacją z rozumienia woli Bożej,
które On nam daje pod wpływem Ducha Świętego
Jeżeli zdobędziemy się
na wierność
i osobistą otwartość
wobec Ducha Świętego,
to Bóg
w hojności
prześcignąć się nie da
JEZUS NIE ZATRZYMUJE SIĘ
NA OCENIE ZEWNĘTRZNEJ
CZŁOWIEKA GRZESZNIKA I NA LUDZKIM OSĄDZIE
PATRZY GŁĘBOKO W SERCE WIDZĄC NASZ ŻAL
TĘSKNOTĘ ZA WOLNOŚCIĄ I NADZIEJĘ
CAŁE BEZPRAWIE ZŁA
ZOSTAŁO ZWYCIĘŻONE
W
JEZUSIE CHRYSTUSIE
MOCĄ JEGO CAŁKOWITEG
O WYDANIA SIĘ ZA NAS OJCU
Z MIŁOŚCI
JAKO OFIARA PRZEBŁAGALNA
ŚPIESZMY SIĘ CZYNIĆ
TO
CO DOBRE
BO SZKODA CZASU
NA CZYNIENIE TEGO
CO ZŁE...
BÓG DZIAŁA W NAS O TYLE
O ILE MU POZWOLIMY
Kto ma ogień Ducha Świętego
tylko dla siebie
niech uważa
aby mu nie zgasł.
Ogień został dany
by dzielić się nim
i z mocą głosić
Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa
Bóg stopniowo objawia
swoje zamiary ucząc nas,
abyśmy nie tylko pełnili Jego wolę
ale wszystko zrobili
WE WŁAŚCIWYM CZASIE
W MYŚL JEGO ZAMIERZEŃ
NA JEGO SPOSÓB
by niczego nie zaniedbać
i niczego nie przyśpieszyć
Łaska wiary
jest miłosną więzią
przeciągniętą między Bogiem - który pyta:
CZY CHCESZ?
i pomiędzy nami,
którzy jesteśmy wezwani do mówienia:
TAK, PANIE!.
Duch
Święty
przynosi
ze Sobą nowość życia
CZŁOWIEK JEMU ODDANY
NIGDY SIĘ NIE ZESTARZEJE
nieustannie przeżywa
wiosnę swojego życia,
bez względu na to ile ma lat
Modlitwę w Duchu
można porównać do deszczu,
który nawadnia rośliny dostosowując się do ich natury
Duch Święty
ożywia nas zgodnie
z naszą indywidualnością
Nie my zbawiamy
drugiego człowieka,
ale jesteśmy wezwani do dawania
świadectwa o Tym, który zbawia
KAŻDY
MA SWOJĄ MAŁĄ CZY DUŻĄ
GOLGOTĘ
I KAŻDY
MA SWOJE MAŁE CZY DUŻE
ZMARTWYCHWSTANIE
NASZYM
ZADANIEM JEST
POSTĘPOWAĆ
ZA CHRYSTUSEM
W PROCESJI NASZEGO ŻYCIA,
ZMIERZAJĄC
DO OSTATECZNEGO
SPOTKANIA
Z NIM
W JEDNOŚCI Z JEZUSEM
ZMARTWYCHWSTAŁYM
RODZI SIĘ GŁĘBIA POKOJU
I RADOŚCI
ONA POCIĄGA INNYCH DO CHRYSTUSA
A RADOSNE ŚWIADECTWO WIARY
POWODUJE PRZEMIANĘ W LUDZKICH SERCACH
Wierność
Boga
objawia się
nieustannie
w naszym
życiu,
kiedy
nieskończenie
wiele
razy
możemy
zaczynać
od nowa
i wiemy,
że Jego
miłość
wobec nas
nie wyczerpuje się
i nie zmienia
JEZUS UKOCHAŁ NAS
JAKO GRZESZNIKÓW,
JAKO TYCH,
KTÓRZY WYRZĄDZILI MU KRZYWDĘ
Nie czekał na przemianę naszego życia,
aby obdarować nas miłością
JEDYNIE W SPOTKANIU Z NIĄ
TA PRZEMIANA MOGŁA STAĆ SIĘ NASZYM UDZIAŁEM
Źródłem pokoju ducha jest życie
zgodne z wolą Bożą i z innymi ludźmi
ŻYCIE
MA SENS
O TYLE
O ILE
ODDAJEMY CHWAŁĘ BOGU
Download