Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Zesłania Ducha Św.

advertisement
Szprotawa, dnia 04.06.2017 r.
Zesłanie Ducha Świętego
1. Chrystus Pan po zmartwychwstaniu przygotowywał uczniów do swego
odejścia. Obiecał im zesłać swego Ducha, który przypomniał im wszystko
to, czego nauczał, przekonał świat o grzechu i sądzie. Duch Pocieszyciel
został nam właśnie dziś dany. Otwórzmy się na ten wielkanocny dar i tym
samym stańmy się odważnymi świadkami Chrystusowej wiary.
2. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest misyjnym Dniem Chorych,
którego szczególną Patronką jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus –
zachęcamy chorych parafian do modlitwy w intencji misjonarzy.
3. W poniedziałek w drugi dzień oktawy Zesłania Ducha Świętego
obchodzimy wspomnienie NMP Matki Kościoła. Ona, oczekując razem
z Apostołami w Wieczerniku na Ducha Świętego, stała się wzorem
modlącego się Kościoła.
4. Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
obchodzimy w czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
Papież Benedykt XVI ustanawiając to święto pragnął, aby przyczyniało
się do pogłębienia świętości życia duchowieństwa i stało się inspiracją
do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania do służby kapłańskiej.
5. W sobotę Diecezjalna Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych
oraz Pracowników Służby Zdrowia do Rokitna
6. W przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
7. Ponieważ mamy czerwiec, zachęcamy wszystkich do licznego udziału
w nabożeństwach do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które są
odprawiane:
 w niedziele i święta o godz. 1700
 w dni powszednie o godz. 1730.
8. Spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa w czwartek po Mszy św.
wieczornej.
9. W niedzielę, tj. 18 czerwca przypada Uroczystość NMP z Rokitna,
Patronki Diecezji. Na uroczystości odpustowe przypadające w rocznicę
koronacji Obrazu Matki Cierpliwie Słuchającej jest organizowany
wyjazd autokarem z naszej parafii – koszt wynosi 10 zł. Chętnych
prosimy o zgłaszanie się do zakrystii.
10. Natomiast spotkanie kandydatów do bierzmowania
Ks. Łukasza – dzisiaj po Mszy św. wieczornej.
–
grupa
11. Również dzisiaj przy wyjściu z kościoła składamy do puszek ofiary
na Świątynię Opatrzności Bożej
12. W przyszłą niedzielę tradycyjnie już jak w każdą drugą niedzielę
składamy ofiary na renowację ołtarza św. Tekli, który do końca
miesiąca powinien wrócić na swoje miejsce.
13. Czas wakacji jest bogaty w różne formy wypoczynku czy propozycje
duszpasterskie. Jedną z pięknych i bardzo ciekawych form takiego
spędzania czasu jest Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Chcemy
zaprosić do uczestnictwa w niezwykłej przygodzie, która pozostawia
niezapomniane wspomnienia, do uczestnictwa w genialnych rekolekcjach
w drodze, do doświadczenia żywej wspólnoty Kościoła.
Piesza pielgrzymka to dobra okazja do tego, by zawiązać nowe
przyjaźnie, spotkać ludzi, którzy tak jak my przeżywają swoje troski i
radości i chcą je złożyć u stóp Jasnogórskiej Pani. Dlatego zapraszamy,
aby wyruszyć na pielgrzymi szlak 02.08.2017 z Zielonej Góry
wraz z niezwykle radosną Grupą Czerwoną, której przewodnikiem
będzie nasz wikariusz ks. Łukasz Sławiński.
Zapraszamy każdego, kto czuje się na siłach zwłaszcza młodzież.
Naprawdę warto przeżyć tę piękną i niezapomnianą przygodę.
Wszelkie informacje i zapisy u ks. Łukasza. Szczegóły także na plakacie
w gablocie przy wyjściu z kościoła.
14. W tym tygodniu z naszej społeczności odeszli do wieczności:
†
Zbigniew Leciej
-
ul. Kopernika
†
Benigna Pitura
-
ul. Powstańców Warszawskich
Módlmy się za nich prosząc Boga o miłosierdzie: Zdrowaś Maryjo…
Download