Owoc tajemnicy słuchania. „Począł się z Ducha Świętego i narodził

advertisement
11. Jezus – Owoc tajemnicy słuchania. „Począł się z Ducha Świętego i narodził się
z Maryi Panny”
Fresk
Zwiastowania
z Kościoła
San Miniato al
Monte,
Florencja
„Opierając się na słowach św. Jana («Słowo stało się ciałem», J 1,14),
Kościół nazywa «wcieleniem» fakt, że Syn Boży przyjął naturę ludzką, by
dokonać w niej naszego zbawienia”.
(Katechizm Kościoła katolickiego, 461)
11. Jezus – Owoc tajemnicy słuchania. „Począł się z Ducha Świętego i narodził się
z Maryi Panny”
Wcielenie jest równoznaczne z przyjęciem przez Drugą
Osobę Bożą człowieczeństwa z Najświętszej Maryi Panny.
Syn Boży się wcielił, to znaczy, że stał się człowiekiem.
Pan Jezus jest więc prawdziwym Bogiem i prawdziwym
człowiekiem.
11. Jezus – Owoc tajemnicy słuchania. „Począł się z Ducha Świętego i narodził się
z Maryi Panny”
Modlitwa
„Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem
prawdziwej światłości, daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć
w radości Twojego Syna, którego tajemnicę wcielenia
poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków”.
(kolekta z Narodzenia Pańskiego – Msza w nocy)
Download