Obecność „ducha”, a śmiertelność po

advertisement
Obecność „ducha”, a śmiertelność po
przezżylnym usuwaniu elektrod.
Michał
Chudzik
http://europace.oxfordjournals.org/content/early/2016/03/29/europace.euw045
Obecność „ducha” a śmiertelność po przezżylnym usuwaniu
elektrod.
Liczba
kardioimplantów
stopniowo
wzrosła
prowadząc
do
zwiększonego zapotrzebowania na przezżylną ekstrakcję elektrod
(TLE) z powodu infekcji urządzeń.
Wcześniejsze badania opisywały "ducha" jako nową, ruchomą, podłużną
pozostałość masy komórkowej wykrywaną przez echokardiografię idąc
trasą elektrody wewnątrzsercowej w prawym sercu, związaną
z rozpoznaniem odelektrodowego zapalenia wsierdzia.
Cel badania
Celem badania była analiza związku między „duchami” ocenianymi za
pomocą echokardiografii przezprzełykowej (TEE) i echokardiografii
wewnątrzsercowej (ICE) i śmiertelności u pacjentów poddawanych TLE.
Przebieg badania
217 pacjentów
(70 ± 13 lat; 164 mężczyzn)
po TLE z powodu:
139 osób
zakażenie
ogólnoustrojowe
GRUPA 1
z „duchem”
po ekstrakcji
67 osób
miejscowe
zakażenie urządzenia
11 miesięcy
Średni czas obserwacji
11 osób
nieprawidłowe
działanie elektrod
GRUPA 2
bez „ducha”
po ekstrakcji
u wszystkich chorych wykonano TEE przed i 48
godzin po TLE i ICE podczas TLE
Wyniki badania
30 (14%) pacjentów z „duchem” po TLE:
Istotnymi czynnikami ryzyka „ducha” były:
→ Indeks Charlsona (HR = 1,24, 95% CI 1,04-1,48, P = 0,03)
→ Zapalenie wsierdzia ocenione przez ICE (HR = 1,82, 95% CI 1,01-3,29, P = 0,04)
Niezależnymi czynnikami ryzyka zgonu były:
→ średniookresowa obecność "ducha" (HR = 3,47, 95% CI: 1,18-10,18, p = 0,002)
→ infekcja ogólnoustrojowa jako objaw kliniczny zakażenia urządzenia (HR = 3,39,
95% CI 1,15-9,95 , P = 0,001)
Śmiertelność była wyższa w grupie 1 niż w grupie 2
(28% vs 5%; log-rank p <0,001).
Podsumowanie
Obecność "ducha" może być niezależnym czynnikiem
prognostycznym śmiertelności po TLE, identyfikując w ten sposób
podgrupę pacjentów, którzy potrzebują wzmożonego nadzoru
klinicznego w celu szybkiego wykrycia ewentualnych powikłań.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards