Konspekt - 4 prawa duchowego życia

advertisement
KONSPEKT
4 prawa życia duchowego
DZIEŃ I
Standartowy początek czyli modlitwa, zapoznanie, omówienie „planu pracy” itp.
PRAWO 1: Bóg miłuje człowieka i ma wobec każdego człowieka wspaniały
plan zbawienia, wypływający z Jego miłości;
1. Zanim zaczniemy rozmawiać o Bogu trzeba z nimi przerobić dwa podstawowe pojęcia
czyli:
a) Czym jest miłość ? (OGÓLNIE: dawanie siebie innym aby dać im pomóc dać szczęście)
b) Czym jest wolność ?
Propozycja: Przedstawiamy sytuacje: Masz wybór: idziesz na imprezę lub pomagasz mniej
zdolnemu bratu/koledze w nauce a jest to już ostatni termin – co robisz ?? czym się kierujesz
??
Na tym przykładzie pokazujemy że miłość to ogólnie rzecz biorąc „dawanie siebie dla
szczęścia innych” a wolność to możliwość wyboru między „miłością” a egoizmem (dobrem i
złem). Od razu widać też związek.
2. Przechodzimy do Boga. ->
Kim jest dla Ciebie ??
Jakie są obrazy Boga ??
Czy ma coś wspólnego z miłością ??
3. Fragment z Rdz 1… -Stworzenie człowieka
Bóg chciał dać kąsek siebie i stworzył świat i człowieka na swoje podobieństwo.
-zastanowić się czy na ludzki rozum jest możliwe samoistne powstanie człowieka (tyle
komórek razem i każda wie co robić)
-Bóg obdarza człowieka wolnością (pierwszy objaw miłości) i stawia pewne warunki (żeby
można było wybierać). (powrót do tego czym jest wolność)
5. Co to znaczy że Bóg nas kocha ??
-odniesienie do tego czym jest miłość (zaznaczenie doskonałości miłości Bożej)
6. Czego dla mnie pragnie, co daje
-Zbawienie = szczęście wieczne (oraz bonusy ziemskie)
- BONUSY: talenty, sukcesy, umiejętności, rodzina, Kościół itp.
7. Czy czuje się kochany przez Boga ??
8. Bóg ma dla nas plan, którego celem jest zbawienie.
9. Jak nas chce tam doprowadzić.
- Duch Św.
- ciągłe pukanie do naszych serc
- Kościół i sakramenty
Zadać pytanie: Dobra ze strony Boga wszystko wygląda kolorowo. Więc co jest nie tak.
PRAWO 2: Człowiek jest oddzielony od Boga, od Jego planu zbawienia przez
grzech
1. Zastanówmy się czym jest grzech?
-można go porównać do nożyczek którymi odcinamy nić między nami a Bogiem
-mówimy mu wtedy nie chce iść za Tobą chce iść gdzie indziej i wtedy się odcinasz..
2. Rdz 3 – grzech pierwszych ludzi
-postać węża i jego sposób działania – podsuwa nożyczki mówiąc że zło nie jest złem
-szatan skusił ludzi że mogą stać się tak jak Bóg
-pycha (pierwszy grzech)
3. Grzech jest brakiem miłości i nieposłuszeństwem wobec Boga.
Wytłumaczyć idee 10 przykazań –że to nie są zakazy a drogowskazy do miłości bliźniego
(czy coś takiego)
Np. Nie zabijaj – chroń życie
Nie cudzołóż – dbaj o czystość
4. Skoro Bóg nas tak kocha to dlaczego nie może nam od razu wybaczyć i wszystko jest
git.
Dobra, historyjka: Przychodzi córka do ojca i przyznaje się że zbiła lampę, przeprasza
tate i załuje. Kochający tata pociesza ją, wybacza jej. No ale bieda bo musi ktoś za tą
lampę zapłacić. Córeczka nie ma jeszcze pieniędzy…. [pause]
5. Robimy porówanie do nas i do Boga. Pismo święte mówi „Ceną za grzech jest
śmierć”. Czyli my tyle nie mamy, bo nasze życie mamy tylko jedno.
[play]…więc tatuś musi zapłacić za nią.
6. Bóg płaci za nas. Jak ?? Dowiemy się jutro.
DZIEŃ II
Przypomnienie poprzednich dwóch praw i historyjki o tatusiu i nieszczęsnej lampie.
PRAWO 3: Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem
a człowiekiem;
1. J 3,16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
-omówienie tego fragmentu
-Bóg przychodzi na świat w osobie Jezusa Chrystusa (w zamiarze tu imię Jezusa pojawia
się po raz pierwszy) i umiera za nas, żebyśmy my nie musieli umierać.
2. Kim jest Jezus Chrystus ??
Łk 1, 26-37 – scena zwiastowania
- co mówi Anioł o Jezusie.
-co mówi o nim Pismo św.
-kim byłby gdyby nie był Zbawicielem – filozofem, magikiem, uwodzicielem, mówcą
- Słowo stało się ciałem – prawdopodobieństwo spełnienia 48 z proroctw przed jednego
człowieka 1:10157 (proroctw było ok. 300). Jezus je spełnił.
3. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
-jak wyglądała droga krzyżowa ??
-jak umarł Jezus ??
-czy to był jego koniec. Jeśli tak to możemy jechać do domu.
-sprawa zmartwychwstania.
4.
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.
J 14,6
Jezus drogą ??
Jezus prawdą ??
Jezus życiem ??
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek,
Chrystus Jezus
1 Tm 2,5
5. Wielu ludzi pyta się jak być zbawionym. Odpowiedź jest prosta
Rz 10,9 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
Jednak zbawienia nie da się kupić, jest to łaska.
-czym jest łaska ??
-zbawienie nie jest naszą zasługą – jest bezinteresownym darem, który możemy przyjąć lub
nie.
DZIEŃ III
Przypomnienie poprzednich dwóch praw i historyjki o tatusiu i nieszczęsnej lampie.
PRAWO 4: Trzeba przyjąć Chrystusa w sposób osobisty, trzeba uwierzyć
w Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
"Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość i za to, że przyszedłeś na świat, żeby umrzeć
dla mnie. Wyznaję, że sam kierowałem moim życiem i dlatego zgrzeszyłem przeciwko
Bogu. Teraz chcę zaufać Tobie i rozpocząć nowe życie z Tobą. Dziękuję za wybaczenie
moich grzechów. Uczyń ze mnie osobę, jaką Ty chcesz żebym był. Dziękuję, że
odpowiedziałeś na moją modlitwę i że jesteś teraz w moim życiu. Amen."
- będziemy analizować przykładowy tekst modlitwy przyjęcia Jezusa jako Pana i
zbawiciela.
1. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość i za to, że przyszedłeś na świat, żeby umrzeć
dla mnie.
-żeby Bogu podziękować za Jego miłość i za to że jest moim zbawicielem najpierw trzeba
w to wierzyć.
-omówienie co to jest wiara ??
2. Wyznaję, że sam kierowałem moim życiem i dlatego zgrzeszyłem przeciwko Bogu.
-przyznanie się do swojej grzeszności
-do swojej pychy
-trzeba stanąć w prawdzie przed sobą i Bogiem.
-ŻAL – trzeba żałować za to co się zrobiło
3. Teraz chcę zaufać Tobie i rozpocząć nowe życie z Tobą.
-zaufać Jezusowi w 100% - to chyba najtrudniejsza rzecz
-Nowe Życie, Nowy Człowiek, Nowy Testament
4. Dziękuję za wybaczenie moich grzechów. Uczyń ze mnie osobę, jaką Ty chcesz żebym
był.
-chcemy aby Jezus nami kierował i czynił nas swoimi uczniami.
5. Dziękuję, że odpowiedziałeś na moją modlitwę i że jesteś teraz w moim życiu. Amen.
-wyrażamy naszą wdzięczność i wiarę z obecność Jezusa w naszym życiu, skąd to wiemy
??
-AMEN – niech tak się stanie – nasze osobiste potwierdzenie tych słów.
Przyjęcia Jezusa do swojego serca możemy dokonać w każdej chwili tylko musi być to
nasza suwerenna decyzja i musimy to zrobić między sobą a Bogiem. ONE ON ONE..
Ok. Powiedzmy że decyzje mamy już za sobą…..ale co teraz !!!?? Przecież życie toczy się
dalej ale chcemy je już przeżyć z Bogiem. Pojawiają się pytania. Jak to zrobić? Jak żyć ??
Przecież szatan nadal mnie kusi ??
KILKA WSKAZÓWEK ŻYCIA CHRZEŚCIJAŚKIEGO
1. Lektura Pisma Św.
-czym jest dla Ciebie Pismo Św. ?
-o czym mówi ?
-Co to znaczy żywe słowo ?
-czy ma coś wspólnego ze mną ?
2. Modlitwa, dziękczynienie
-co to modlitwa ??
PROPOZYCJE:
można zrobić tzw. „diagram czasu – ile w dniu zajmuje mi modlitwa”
Ojcze nasz – analiza
3. Wspólnota
-Kościół jako wspólnota ??
-potrzebujemy ludzi którzy mają ten sam cel.
-KOMUNIA i inne sakramenty (dla bierzmowańców trzebałoby zapodać jakiś bit
o bierzmowaniu)
Ap 3,20 "[Jezus mówi] Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i
otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.”
1. Życie kierowane własnym Ja
Ja - siedzi na tronie.
† - Chrystus jest zepchnięty poza nawias życia.
Ten człowiek nie pokłada swojego zaufania w Jezusie
Chrystusie. Jego grzechy nie zostały mu przebaczone. Jego życie
to często chaos pozbawiony celu, ponieważ jego „Ja” narzuca
mu własne ograniczenia. (Efezjan 2:12)
2. Życie, którym kieruje Chrystus
Ja - Własne Ja ustępuje miejsca Chrystusowi.
† - Chrystus jest na tronie.
Ten człowiek powierzył swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Jego
grzechy zostały mu przebaczone i w codziennym życiu cieszy się
Bożą miłością. (Rzymian 5:1)
Dodatkowe źródła:
-szukajacBoga.pl
-„Więcej niż cieśla” J. McDowell
Download