QUIZ WIELKOPOSTNO

advertisement
QUIZ WIELKOPOSTNO-WIELKANOCNY
1.Ile dni trwa Wielki Post?
a) 30 dni
b) 40 dni
c) 50 dni
2.Jak nazywa się dzień, który rozpoczyna Wielki Post?
a) Wielka Środa
b) Środa Popielcowa
c) Środa Krzyżowa
3.Jaki kolor liturgiczny jest używany w Wielkim Poście?
a) zielony
b) fioletowy
c) złoty
4.Wśród podanych pieśni podkreśl pieśń wielkopostną o cierpieniu Pana Jezusa
a) „ Pan Jezus już się zbliża”
b) „Twemu Sercu cześć składamy”
c) „Ogrodzie Oliwny”
5.Gdzie Pan Jezus modlił się przed śmiercią?
a) na górze Tabor
b) w Ogrodzie Oliwnym
c) w świątyni
6.Jak nazywa się niedziela, w którą obchodzimy pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy?
a) Niedziela Kwietna
b) Niedziela Biała
c) Niedziela Palmowa
7.Pod jaką postacią ukazuje się Duch Święty?
a) gołębicy
b) białej mewy
c) orła
8.Jak nazywa się świeca oznaczająca Chrystusa zmartwychwstałego?
a) gromnica
b) paschał
c) roratka
9.Ile razy upadł Pan Jezus w czasie Drogi Krzyżowej?
a) 2 razy
b) nie upadł ani razu
c) 3 razy
10.Kto zdradził Jezusa?
a) Jonasz
b) Judasz
11. Kto poszedł w wielkanocny poranek namaścić ciało Pana Jezusa i zobaczył, że grób jest pusty?
a) niewiasty
b) apostołowie
c) zrobili to strażnicy
12.Który z apostołów powiedział słowa „Pan mój i Bóg mój”?
a) Św. Tomasz
b) Św. Filip
c) Św. Jan
13.Jak nazywamy ostatni posiłek, który Jezus spożył ze swoimi uczniami?
a) uroczysty obiad
b) ostatnia wieczerza
c) pożegnalna kolacja
14.Który apostoł trzy razy zaparł się Jezusa?
a) Piotr
b) Mateusz
c) Jakub
15.Jak nazywała się góra na której umarł Jezus?
a) Tabor
b) Golgota
c) Synaj
16. Msza święta o zmartwychwstaniu nazywa się:
a) rekolekcje
b) rezurekcja
c) reinkarnacja
17.Który z apostołów nazywany jest niewiernym lub niedowiarkiem?
a) Jan
b) Tomasz
c) Piotr
18. Jakie słowo wyraża radość wielkanocną podczas liturgii?
a) hosanna
b) alleluja
c) amen
19.Jak nazywa się święto, w które wspominamy jak Pan Jezus wstąpił do nieba?
a) Wniebowzięcie
b) Wniebowstąpienie
20.Kogo posłał Pan Jezus apostołom pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu?
a) Archanioła Bożego
b) Ducha Świętego
c) Proroka Eliasza
21.Jaki jest kolor szat liturgicznych w okresie wielkanocnym?
a) zielony
b) złoty
c) niebieski
22.Jak się nazywa miejsce, gdzie zostaje przeniesione ciało Pana Jezusa w Wielki Czwartek?
a) dusznica
b) cierpiętnica
c) ciemnica
23.W który dzień nie odprawia się Mszy św.?
a) Środa Popielcowa
b) Wielki Piątek
c) Niedziela Palmowa
Download