seminarium wiary iv

advertisement
Tydzień czwarty
Jezus Chrystus – jedyny świadek Boży
SEMINARIUM WIARY
(na podstawie książki Herberta Muhlena „Nowe życie z Bogiem Wprowadzenie w życie i świadectwo chrześcijańskie”, Kairos 1994
Dzień pierwszy
Chrzest Jezusa – pierwowzór osobistej odnowy wyznania chrzcielnego
Chrzest Jezusa stał się dla Kościoła pierwotnego praźródłem sakramentu chrztu świętego. Również w czasach Nowej Ewangelizacji relacje o chrzcie Jezusa stają się bodźcem do osobistej odnowy wyznania chrzcielnego.
IV
Co powinienem czynić?
Jezus przyjął chrzest Jana razem z innymi, choć był bez grzechu i nie potrzebował nawrócenia. Niech to posłuszeństwo Jezusa skłoni także Ciebie do tego, byś na nowo mógł z zaufaniem oddać się Bogu. Poprzez odnowione przyjęcie łaski chrztu świętego stajesz się zdolny by nieść ciężary innych. Osobista odnowa może być związana z nowym wewnętrznym postrzeganiem obecności Bożej, dzielącym Twoje życie na „kiedyś” i „teraz” oraz radykalnie je zmieniającym. Być może również i Ty na nowo usłyszysz w sobie głos Boga mówiący: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Mój dziennik duchowy:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Tekst do rozważania: Mt 3,13 – 17
Na początku publicznej działalności Jezus ukazuje swoje posłuszeństwo wobec Boga przez przyjęcie na siebie chrztu Jana. Jezus stwierdza przy swoim chrzcie: „Bóg we mnie zwraca się ostatecznie do grzeszników, biednych, uciskanych, rozbitych wewnętrznie, skrzywdzonych”. Świadoma solidarność ze słabymi i ubogimi od początku zwiastowała nadejście Królestwa Bożego. Jezus nie tylko zapowiadał zbawienie, ale uobecniał je przez wszystko co mówił i czynił.
Dzień drugi
„Muszę głosić Ewangelię”
Św. Łukasz akcentuje, że Jezus po swoim chrzcie „pełen Ducha Świętego” i mocy rozpoczął publiczną działalność.
Teks do rozważania: Łk 4, 16 – 21. 43
„Świadectwo, które Jezus dał o sobie… jednym słowem określa całe posłannictwo Jezusa. Właściwym zadaniem, dla którego wypełnienia został posłany przez Ojca, jest nieść radosną nowinę…”
/Paweł VI, Evangeli Nuntiandi 6/
Co powinienem czynić?
Czy uświadomiłeś sobie, że:
•
jako chrześcijanin masz udział w prorockim posłannictwie Jezusa Chrystusa,
•
od dnia Twojego chrztu Duch Święty spoczywa na Tobie,
•
nie możesz być chrześcijaninem, jeśli sam nie „ewangelizujesz”?
„Ten wreszcie, kto przyjął Ewangelię, z kolei ewangelizuje innych…, bo nie można pojąć, żeby ktoś przyjął słowo i poświęcił się Królestwu, a równocześnie nie stał się jego głosicielem”
/Paweł VI, EN 24/
Mój dziennik duchowy:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Dzień czwarty
Ludzie byli bardzo zdumieni
W świadectwie naocznych świadków życia Chrystusa i pierwotnej wspólnoty Jezus staje przed nami również jako człowiek.
Teksty do rozważania: Mk 1, 22. 27
Łk 5, 26
Mt 15, 31
Słowa i czyny Jezusa wywołały na początku jedynie zdziwienie i podziw. Ludzie zauważyli najpierw, że był On nadzwyczajnym człowiekiem.
Co powinienem czynić?
Pozwól by Jezus objawił Ci swoje człowieczeństwo. Spotkasz się wtedy z samym Bogiem. Jest On obecny również w słowie pisanym i sam mówi w nim do Ciebie. Czy możesz, powiedzieć, że słowa i czyny Jezusa wywołują w Tobie zgodę i gotowość pójścia za Nim?
Mój dziennik duchowy:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Dzień trzeci
„Zanim Abraham stał się, JA JESTEM”
Bóg nie tylko staje się obecny w słowach Jezusa, lecz sam Jezus jest Bogiem.
Tekst do rozważania: J 8, 23 – 29. 42. 58
Jezus składa świadectwo, że w Nim sam Bóg bezpośrednio wychodzi naprzeciw ludziom i jest z nimi blisko.
Co powinienem czynić?
Jezus jest obecny w swoim słowie i zaprasza teraz Ciebie, byś uwierzył Jego świadectwu. Duch Boży stopniowo doprowadzi Cię do całej prawdy. On jest „Bogiem w Tobie”
i otworzy Twoje serce na całkowitą odpowiedź Bogu.
Mój dziennik duchowy:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Download