Jezus z Nazaretu

advertisement
Jezus z Nazaretu
Skąd wiemy, że Jezus
istniał?
Jakie mamy na to
dowody?
Czyli o historyczności Jezusa…
Historyczność Jezusa stanowi niepodważalny fakt.
Zarówno źródła chrześcijańskie
jak i pozachrześcijańskie dowodzą, że Jezus żył w
konkretnym czasie i miejscu.
Wiemy o Nim o wiele więcej niż o
innych postaciach historycznych
tamtego okresu.
Źródła mówiące
o historyczności Jezusa
Źródła chrześcijańskie
Ewangelie
Dzieje Apostolskie
Listy Apostolskie
Źródła mówiące
o historyczności Jezusa
Źródła pozachrześcijańskie
Świadectwa
pisarzy żydowskich
Świadectwa
pisarzy rzymskich
Tacyt
Talmud
Swetoniusz
Józef Flawiusz
Pliniusz Młodszy
I to właśnie tym źródłom przyjrzymy się bliżej…
Świadectwa pisarzy żydowskich
Talmud – jest zbiorem norm
prawnych i przepisów
religijnych, stanowi
komentarz do żydowskiego
Prawa (Tory).
Talmud został zredagowany w
latach 350–400 po
Chrystusie. Zawiera jednak
wiele wzmianek
historycznych dotyczących
czasów wcześniejszych.
Talmud
Tekst Talmudu był
skrupulatnie strzeżony, więc
niemożliwe były jakiekolwiek
późniejsze wpisy.
Talmud nieprzychylnie mówi o Jezusie
oskarżając go to, że odwodził ludzi od
judaizmu. Słowa te mimo wrogości
potwierdzają to, że Jezus jest postacią
historyczną
Dawne dzieje Izraela
Józefa Flawiusza
W dziele tym, które powstało
między 93 a 94 rokiem,
wspomina się o Jezusie, jako
o bracie Jakuba, przywódcy
chrześcijan w Jerozolimie.
Dawne dzieje Izraela
Józefa Flawiusza
W dziele Flawiusza można przeczytać o Jezusie,
min. „Istniał także w owym czasie mąż mądry, czy
jednak godzi się go nazywać mężem, był on,
bowiem wykonawcą cudownych dzieł,
nauczycielem ludzi, którzy prawdę z rozkoszą
przyjmują. Wielu Żydów, wielu też pogan
przyciągnął do siebie. (…) Kiedy Go Piłat,
oskarżonego przez przełożonych skazał na śmierć
krzyżową, nie przestali Go kochać?(…). Plemię,
które wzięło od Niego nazwę przetrwało aż do
naszych czasów”.
Świadectwa pisarzy rzymskich
Tacyt (54-119) – historyk rzymski, który
w swoim dziele pt. Roczniki (Annales)
wspomina Jezusa
Roczniki Tacyta
„Aby zniweczyć hałaśliwe wieści (oskarżające go
o wzniecenie pożaru Rzymu), Neron podsunął
winnych i na najbardziej wyszukane kary oddał
tych, których ludność, jako znienawidzonych z
powodu ich zbrodni nazywa chrześcijanami.
„Twórca tej nazwy,
Chrestos, za rządów
Tyberiusza został przez
prokuratora Poncjusza
Piłata skazany na
śmierć”.
Swetoniusz
(75-160) historyk rzymski, który specjalizował
się w pisaniu żywotów cesarzy.
W żywocie cesarza Klaudiusza pisał:
„Żydów wypędził z Rzymu za to,
że bezustannie wichrzyli,
podżegani przez Chrestosa”.
Pliniusz Młodszy
(62-113) namiestnik Pontu i Bitynii.
W liście do cesarza Trajana pyta, jak ma
postępować z chrześcijanami, gdyż nie widzi
podstaw prawnych do ich prześladowania.
Jedyną winą chrześcijan jest to, że „mieli
zwyczaj zbierać się w oznaczonym dniu
przed świętem i wygłaszać hymn
Chrystusowi jako Bogu”.
Jezus z Nazaretu
Świadomość historycznego istnienia
Jezusa może być motywem do
prawdziwej przyjaźni z Nim.
Dla ludzi wierzących Chrystus
jest nie tylko postacią historyczną,
ale jest Panem i Ożywicielem.
Download