12 Niedziela Zwykła

advertisement
Dwunasta Niedziela
zwykła
WIARY
BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII
25-ego Czerwca 2017
Nr. 521
MODLITWA TYGODNIA
SŁOWO BOŻE
Pierwsze czytanie: Jr 20,10–13
Pan uratował życie ubogiego z ręki
złoczyńców
Psalm:
W dobroci Twojej wysłuchaj mnie,
Panie.
Drugie czytanie: Rz 5, 12–15
Adam jest typem Chrystusa
Ewangelia: Mt 10,26–33
Nie bójcie się ludzi
Słowo “Apostoł” pochodzi z języka greckiego i
oznacza tego “który jest posłuszny”.
Apostoł =
Wysłannikiem obdarzonym
specjalną misją
mówienia o Bogu.
Dzisiaj w Ewangelii, Pan Jezus powiedział
Apostołom: “Nie bójcie się”
Rozwiąż krzyżówkę:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Komunia inaczej ……
Pierwszy papież
Kościół to ……. Boży.
W Piśmie św. skierowane do ludzi.
W tym dniu była Ostatnia Wieczerza.
Przy nim kapłan odprawia Mszę św.
Było ich dwunastu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7..
Św. Piotr i Św. Paweł—Odnajdź 10 zmian
29ego czerwca 2017
Piotr był prostym rybakiem, którego
Pan Jezus obdarzył ogromną miłością i
wybrał na jednego ze swoich dwunastu
uczniów. Kiedyś zapytany za kogo
uważa Jezusa, bez wahania odparł, że
Jezus
jest
Chrystusem,
czyli
oczekiwanym
Mesjaszem
i
Zbawicielem. Nie zawsze jednak Piotr
był odważny i wierny, zdarzyło się, że w
momencie próby trzy razy zaprzeczył,
że zna Pana Jezusa, było to na
dziedzińcu przed pałacem najwyższego
kapłana, gdy Pan Jezus został pojmany.
Piotr potem bardzo żałował i wstydził
się
tego,
co
uczynił.
Po
zmartwychwstaniu Pan Jezus wybrał
Piotra na przewodnika swojego
Kościoła, za ziemskiego opiekuna
chrześcijan. Możemy powiedzieć, że
Piotr był pierwszym papieżem.
Późniejsze życie Świętego to nieustanne
głoszenie Dobrej Nowiny - w Antiochii,
Azji Mniejszej, Koryncie i Rzymie (gdzie
został ukrzyżowany za panowania
Cesarza Nerona ok. 64r.)
Na Prawach Rękopisu
Paweł był człowiekiem pełnym
fanatyzmu i nienawiści skierowanej
przeciwko chrześcijanom. Gorliwie
niszczył pierwszych wyznawców Pana
Jezusa.
Był
obecny
przy
ukamieniowaniu
pierwszego
męczennika Szczepana i uczestniczył w
wielu prześladowaniach i mordowaniu
chrześcijan. Mimo zła, które czynił, Bóg
wybrał go na swojego ucznia. Pewnego
dnia, gdy Paweł zbliżał się do
Damaszku, rozbłysła naokoło niego
światłość i ukazał mu się Pan Jezus.
"Dlaczego mnie prześladujesz?" zapytał. To wydarzenie wstrząsnęło
Pawłem. Całkowicie zmienił swoje
życie zostając jednym z najgorliwszych
uczniów Chrystusa. Głosił dobrą
nowinę w wielu zakątkach Azji i
Europy, między innymi w swym
rodzinnym Tarsie, Antiochii, Judei, na
Cyprze, w Azji Mniejszej, Macedonii,
Grecji, w Efezie, Jerozolimie i Rzymie, a
także w Hiszpanii.
kontakt: [email protected]
For Private Circulation Only
Download