Slajd 1 - Ekatecheza

advertisement
PORANEK ZMARTWYCHWSTANIA
Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie
Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo
zmartwychwstał, jak powiedział. (Mt 28,5b-6a)
Nikt z nas nie lubi ciemności. Ciemność kojarzy
nam się ze strachem, z zagubieniem, ze złem,
może nawet ze śmiercią. Często szatana określa
się mianem księcia ciemności. Na szczęście
dzięki słońcu następuje dzień.
Świt jest zapowiedzią dnia, w którym możemy
przeżywać radość i szczęście. Również w naszej
wierze chrześcijańskiej światło – poranek
odnosimy do Chrystusa zmartwychwstałego.
Chrystus, który zmartwychwstał, właśnie o
poranku objawia swoje zwycięstwo.
Sam Jezus mówi o sobie: (...) Ja jestem światłością
świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w
ciemności, lecz będzie miał światło życia. (J 8,12b)
My zaś nazwani jesteśmy dziećmi światłości.
Gdy wyznajemy naszą wiarę, mówimy:
Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem
Piłatem został umęczony i pogrzebany. I
zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia
Pismo. Wierzymy, że Jezus został skazany na
śmierć, umarł na krzyżu i trzeciego dnia powstał z
martwych. Jest to wiara trudna, ale zarazem
jedyna wiara, która daje nam szczęście,
prawdziwą radość, bo wiemy – wierzymy, że tak
jak Jezus zmartwychwstał, tak też i my
powstaniemy do życia wiecznego.
Tę wiarę otrzymaliśmy od naocznych świadków
zmartwychwstałego Chrystusa i jest nam
przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Wszystkie cztery ewangelie zawierają opisy
objawienia się zmartwychwstałego Chrystusa.
Różnią się między sobą, kto był przy grobie, gdzie
i z kim spotkał się Jezus, ale wszystkie ukazują
prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia
tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga
Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie
trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z
nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim.
Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego
były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli
strażnicy i stali się jakby umarli.
Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie
bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa
Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo
zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie,
zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i
powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i
oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go
ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem.
Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z
bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to
Jego uczniom. (Mt 28,1-8)
Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas
najważniejszym wydarzeniem w historii świata.
Żadne inne wydarzenie nie ma dla nas większego
znaczenia. Stąd też każda niedziela, coroczne
święta wielkanocne są wielkim czasem radowania
się, bo wspominamy i przeżywamy wybawienie
nas od śmierci wiecznej, od potępienia.
Download