Lekcja 11: NAŚLADOWANIE CHRYSTUSA

advertisement
Lekcja 11: NAŚLADOWANIE CHRYSTUSA
Podręcznik główny: Biblia
Podręczniki podstawowe: brak, odpowiadaj na pytania na podstawie fragmentów z Pisma
Św.
„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w
Chrystusie Jezusie.”
Filipian 2,5
Jedenasta, przedostatnia lekcja naszego kursu obejmuje zagadnienie
naśladowania Pana Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy powołani jako uczniowie.
Uczeń, logicznie mówiąc, to naśladowca swojego mistrza. Naszym Mistrzem jest
Jezus. Tak więc nasze życie musi być skoncentrowane na naśladowaniu Go we
wszystkim. Pokora, postawa sługi, miłość, współczucie, litość, szukanie i
pełnienie woli Ojca, chodzenie w wierze a nie w oglądaniu, mówienie tego
samego, co On-to podstawowe elementy w których potrzebujemy naśladować
Chrystusa. Pamiętaj – sam z siebie tego nie uczynisz, ale jeśli pozwolisz, by Jego
moc to uczyniła poprzez ciebie – zwyciężysz, a twoje życie będzie pasmem
sukcesów. Do tego powołał cię przecież Bóg.
CZĘŚĆ TESTOWA – LEKCJA 11: NAŚLADOWANIE CHRYSTUSA
Uzupełnij brakujące słowa w wykropkowanych miejscach, odpowiedz na podstawie
pytania lub zakreśl właściwą odpowiedź.
1. Co oznacza fragment z Filipian 2,5:
A/ Że musimy być względem siebie twardzi i nieustępliwi,
B/ Że Jezus pokazał nam przykład pokory,
C/ Ten fragment w niewielkim stopniu odnosi się do mojego życia.
2. Co oznacza pokora (na przykładzie Jezusa):
A/ Pokora to tylko taki chrześcijański termin,
B/ Pokora oznacza wyparcie się swej pozycji i zaszczytu,
C/ Pokora oznacza leżenie plackiem dwa razy w roku na podłodze w kościele.
3. Zacytuj Filipian 2,8:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4. Jak myślisz, jaką postawę Bóg chce byś prezentował:
A/ Uniżenia i pokory,
B/ Naśladowania ludzi tego świata w pewności siebie,
C/ Jeszcze nie zostało mi to objawione.
5. Czy świat może nas kochać według Ew. Jana 15,17-20?
TAK
NIE
6. Przeczytaj Ew. Jana 15,20. Co oznacza ten fragment?
A/ Że jesteśmy sługami Jezusa i możemy oczekiwać prześladowań z Jego powodu,
B/ Że Jezus żartował,
C/ Że nie damy rady być Jego sługami.
7. Jaką obietnicę zawarł Jezus z Ew. Jana 15,20:
A/ Nie ma tu żadnej obietnicy (przynajmniej pozytywnej),
B/ Że ludzie nie będą przyjmowali naszych słów,
C/ Że ludzie będą przyjmowali to co do nich mówimy.
8. Jak wygląda największa miłość według Ew. Jana 15,13:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
9. Czy pójście za Jezusem na całość i naśladowanie Go obejmuje elementy ryzyka?
Napisz tak lub nie i uzasadnij.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
10. Do czego wybrał i przeznaczył nas Jezus według Ew. Jana 15,16?
A/ Byśmy szli,
B/ Byśmy szli i owoc wydawali i owoc nasz był trwały,
C/ Byśmy tylko czekali na moment zabrania do Jezusa.
11. Co było motywacją Jezusa gdy uzdrawiał chorych?
A/ Chciał udowodnić, że jest Synem Bożym,
B/ Kochał i współczuł cierpiącym,
C/ Pragnął być sławny.
12. Przeczytaj Ew. Jana 8,1-11. Jak myślisz dlaczego Jezus nie potępił tej kobiety?
A/ Zademonstrował prawdziwą miłość,
B/ Miał interes w tym, by poniżyć uczonych w Piśmie,
C/ Kobieta nie kwalifikowała się na ukamienowanie.
13. Czy potrzebujemy być posłuszni Jezusowi?
TAK
NIE
14. Dlaczego potrzebujemy być posłuszni i naśladować Go?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
15. Co musi być naszą motywacją w przyprowadzaniu ludzi do Chrystusa?
A/ By nasz kościół miał więcej członków,
B/ Chodzenie w miłości i współczucie względem ludzi,
C/ Zasłużyć sobie na Bożą przychylność.
16. Co Jezus głosił?
A/ Własną naukę opartą na przemyśleniach i metafizycznych doznaniach,
B/ Naukę opartą na ówczesnej myśli teologicznej,
C/ Nie swoją naukę, ale tego który go posłał.
17. Czy nasze naśladowanie Jezusa obejmuje również posługę uzdrowienia?
TAK
NIE
18. Co uczniowie czynili po wzięciu Jezusa do nieba?
A/ Poszli i wszędzie głosili a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami,
B/ Założyli nowy związek wyznaniowy i szukali do końca życia sponsorów,
C/ Zastanawiali jakie to trudne naśladować Chrystusa i zrezygnowani poumierali w
nadziei, że trafią do nieba.
19. Jak wygląda twoje naśladowanie Chrystusa. Napisz w jakiej sferze osiągnąłeś już
dobry poziom...
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
20....a w czym niedostajesz.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
PYTANIA ODNOŚNIE LEKCJI
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Imię i nazwisko wypełniającego kurs.............................................Nr ewid.............
Ocena i uwagi sprawdzającego.............................................................................
Sprawdził.............................................................Data sprawdzenia....................
Download