Jezus Chrystus

advertisement
Dzieje Jezusa Chrystusa

Jezus Chrystus
centralna postać
chrześcijaństwa,
założyciel Kościoła,
który uznaje go
jednocześnie za Boga i
człowieka,
współistotnego we
wszystkim Bogu Ojcu.

Jezus Narodził się w
Betlejem 1r. p.n.e.
Zgodnie z przekazem
nowotestamentowym
Jezus Chrystus urodził
się w żydowskiej
rodzinie, jako syn
dziewicy Marii
poślubionej Józefowi.
 Ósmego
dnia
po narodzeniu
Jezusa
ofiarowano go
w Świątyni w
Jerozolimie.

Jezus mówił
językiem
aramejskim,
gdyż takim
językiem mówiła
ludność
zamieszkująca
region w którym
się wychował.
Gdy miał
12 lat
wykazywał
niezwykłe
zdolności
jak na
swój
wiek.

Kiedy cały lud
przystępował do chrztu,
Jezus także przyjął
chrzest w rzece Jordan
od Jana Chrzciciela.
Gdy modlił się,
otworzyło się niebo i
Duch Święty zstąpił na
niego w postaci cielesnej
jakby gołebica.
Jezus wybrał sobie dwunastu
specjalnych uczniów, to znaczy
apostołów. Uczył, jak ludzie powinni
się do siebie odnosić.

Jezus potrafił czynić
cuda np. zamieniać
wodę w wino,
rozmnażać chleb,
wskrzeszać
umarłych.
Największym jego
cudem było jego
własne
zmartwychwstanie.

Następnie
pojmany w
czasie modlitwy,
uwięziony a
potem skazany
przez Poncjusza
Piłata na
ukrzyżowanie.
Ukrzyżowanie Jezusa jest
najważniejszym
wydarzeniem w historii
zbawienia. Jezus
umierając na krzyżu
odkupił grzechy ludzkości
i otworzył bramy do
Nieba. Ukrzyżowanie było
naprawdę straszne i nawet
trudno to sobie wyobrazić.
Trzeciego dnia Maria
Magdalena przyszła
do grobu i zauważyła
kamień odsunięty od
grobowca. Pobiegła
do Szymona Piotra
oraz do drugiego
ucznia, którego Jezus
kochał i oznajmiła
im: „Zabrano Pana z
grobu”.
Obaj
zajrzeli do
środka,
zobaczyli
rozrzucone
płótna i
uwierzyli w
zmartwychwstanie
Jezusa.
Download