47. Wobec neopogaństwa i jego zgubnych wpływów

advertisement
47. Wobec neopogaństwa i jego zgubnych wpływów
Istotne problemy
New Age
Chrześcijaństwo
Bóg
bezosobowa energia
Chrystus
jeden z wielu
wtajemniczonych
samozbawienie
Syn Boży – prawdziwy Bóg
i prawdziwy człowiek
tylko Bóg jest zbawcą
zależna jest od ludzkich
uczuć i doświadczeń
skupienie na sobie
prawda jest obiektywna
– należy ją odkryć
spotkanie z Bogiem
grzech
nie istnieje, złem jest tylko
brak wiedzy potrzebnej do
oświecenia
naruszenie miłości
Boga i bliźniego
cierpienie
i śmierć
stosunek
do przyszłości
wiara w reinkarnację
zbawczy sens cierpienia
należy się podporządkować
przyszłości zapisanej w
gwiazdach
oczekiwanie na powtórne
przyjście Jezusa Chrystusa
zbawienie
prawda
modlitwa
Bóg jeden w trzech Osobach
47. Wobec neopogaństwa i jego zgubnych wpływów
„Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa:
odwoływanie się do szatana lub demonów, przywoływanie
zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać
przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia,
chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska
jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami
chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad
ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie
ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią
i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które
należą się jedynie Bogu”.
(Katechizm Kościoła katolickiego, 2116)
Download