Rozkład materiału dla klasy 2

advertisement
Rozkład materiału dla klasy 2 b, 2 c, 2 f V Liceum Ogólnokształcącego w
Opolu, zgodnego z Programem nauczania religii dla liceum nr AZ-4-01/10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Poszukiwanie prawdy.
Człowiek pyta o istnienie Boga.
Człowieka pyta, kim jest Bóg.
Poszukiwanie początku i przeznaczenia.
Religie o początku i celu świata.
Religie monoteistyczne o początku i celu świata.
Deformowanie prawdy.
Relatywizowanie prawdy.
Biblijna prawda o stworzeniu świata i człowieka.
Stworzyciel rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
Stworzyciel człowieka.
Człowiek i świat.
Przekazywanie życia.
Odpowiedzialność za życie.
Współpraca teologii z naukami przyrodniczymi.
Teoria ewolucji a wiara w stworzenie Boże.
Aniołowie.
Duchy złe.
Grzech pierworodny.
JAHWE.
Bóg odrzucony.
Wierny Bóg.
KYRIOS.
Bóg przymierza.
Bóg przyjęty.
Jedyny Odkupiciel.
Przywrócona godność.
Katolicka nauka społeczna.
Encykliki społeczne.
Godność i prawa człowieka.
Nowy sens życia.
Nowa moralność.
Sumienie.
Świat wartości.
Zaproszenie do królestwa.
Królestwo Boże w świecie.
Rozumienie królestwa Bożego.
Odpowiedzialność za królestwo Boże.
Rodzina w królestwie Bożym.
W służbie królestwa Bożego.
1
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Obywatel i „obywatel świata” w królestwie Bożym.
Królowa.
Nowe życie.
Ostateczne spełnienie Bożych obietnic.
Ostateczny wybór.
Pełnia życia.
Życie z Bogiem dla wszystkich.
Droga nowego życia.
Tak zwane Kościoły przed chalcedońskie, Koptowie, Armeńczycy.
Wielki rozłam w Kościele w 1054 roku.
Kościół rzymskokatolicki.
Kościół prawosławny.
Waldensi, Husyci, Starowiercy.
Reformacja.
Kościół luterański.
Kościół anglikański.
Baptyści, Metodyści, Adwentyści.
Zielonoświątkowcy.
Ekumenizm.
Światowa Rada Kościołów
Chrześcijaństwo a religie poza chrześcijańskie.
Sobór Watykański II i papieże soborowi.
Kościół w obliczu pluralistycznego świata.
Jan Paweł II. Oferta przyjęta czy odrzucona?.
2
Download