„Žingsniobusu“ keliauti po Vilkaviškio miestą buvo įdomu ir

advertisement
TRASA WYCIECZKOWA W REGIONIE WYŁKOWYSZKI
Zapraszamy w podróż poznawczą po najpiękniejszych i najciekawszych miejscach naszego regionu.
Podróż można rozpocząć od posiadłości-muzeum J. Basanowicza mieszczącej się we wsi Oszkobole, w
gminie Bartniki, w rejonie wyłkowyskim.
W rodzinnych Oszkobolach dr. J. Basanowicza została odbudowana
posiadłość Basanowiczów, obecnie w jej domu znajduje się
pamiątkowa ekspozycja. J. Basanowicz – jeden z najbardziej
znanych twórców niepodległej Litwy, okrzyknięty mianem
Patriarchy Narodu Litewskiego, sygnatariusz Aktu Niepodległości
Litwy 1918 r., redaktor naczelny czasopisma „Auszra“, historyk
kultury, lekarz. Tutaj odbywają się różne wystawy, imprezy. Można
zamówić
programy
edukacyjne: suwalskie
weselisko, maluję muzeum, szkoła ubóstwa i inne. Wiosną 1989 r.
Stowarzyszenie tzw. nosicieli książek przychylnie odpowiedziało na
prośbę w kwestii stworzenia Dąbrowy Odrodzenia Narodowego
Litwy w majątku rodzinnym Basanowicza. Drzewka dębowe
wyrażają szacunek dla swoich przodków, którzy niczym mocno
zakorzenione w ziemi dęby, odparły groźnych okupantów, zmusiły
do przywrócenia piśmiennictwa litewskiego. Obecnie gaj zajmuje
około 40 ha powierzchni. Dzieci mogą tu przejechać się bryczką lub
pojeździć na koniach Pony, inni – spokojnie pospacerować.
W Bartnikach nie sposób się nie zatrzymać przy gruzach Kościoła św. Piotra i Pawła. Kościół wzniesiono w
1790 r. Pod koniec XVIII w. przy kościele działała szkoła parafialna. W 1944 r. kościół został częściowo
zburzony, nadal jednak zachowuje swoją niepowtarzalną aurę. Będąc w okolicach miejscowości Bartniki warto
zajrzeć na jedną z najpiękniejszych Gór Zamkowych na Suwalszczyźnie „Piliakalnių piliakalnis“. To siedziba
i zamek z podzamczem z V-XII w. Przypuszcza się, że być może właśnie tutaj znajdował się legendarny zamek
Margirisa. Obecnie Góra Zamkowa została dostosowana do potrzeb turystycznych – stworzono parking dla
samochodów osobowych, miejsce na ognisko, szlaki poznawcze.
Nieopodal znajduje się dwór Winksznupie. Przed laty Winksznupie słynęły z zamieszkujących tu Tatarów,
posiadających nawet swój meczet. Niegdyś prawdopodobnie Winksznupie zostały podarowane jednemu z
przywódców Tatarów, który w bitwie pod Grunwaldem walczył po stronie litewskiej. W okresie
międzywojennym na Litwie Winksznupie należały do Gawryłkiewiczów, którzy wznieśli, zachowany do dziś,
neoklasyczny pałac z portykiem arkadowym i balkonem.
Kilka kilometrów od miejscowości Wyłkowyszki, jadąc w kierunku
Kibarty, znajduje się warty zobaczenia Dworek w Pojeziorach.
Początek Dworku w Pojeziorach powinien sięgać czasów
powstawania najstarszych dworów na Suwalszczyźnie – XVI-XVII
w., dworek stanowi syntezę form barokowych i klasycystycznych.
Przed dworkiem rozciąga się owalny trawnik objazdowy, po jego
prawej stronie znajduje się oficyna z przyległą do niej wieżą typu
belwederskiego w stylu
neogotyckim.
Dworek
otacza park oparty na
naturalnym drzewostanie mieszanym. W pałacu mieszczą się stałe
ekspozycje przyrodnicze, archeologiczne, na temat historii regionu i
uchodźstwa, znanych działaczy społecznych, wystawione przez
Muzeum Regionalne w Wyłkowyszkach. Odbywają się też wystawy
sztuki artystycznej i ludowej regionu. Od 2004 r. w pałacu działa
Regionalne Centrum Kultury Suwalszczyzny. Można zamówić
programy edukacyjne: ubijanie masła, czas zatrzymany na zdjęciach, lniana droga i inne.
Jadąc dalej w kierunku Kibarty możesz odwiedzić dom rodzinny poetki S. Neris. Wieś Kiršai przynależy do
gminy Alvitas. Salomea Neris uczyła się w Szkole Podstawowej w Alvitas. Kilka kilometrów dalej, niedaleko
Szyrwinty, znajduje się posiadłość Baczyńskich. Wojna zniszczyła dom, mimo to wiele rzeczy przypomina S.
Neris: rozrastają się bujne krzewy bzu, zieleni się boże drzewko, rosną stare jabłonie. Przy pamiątkowym
kamieniu znajdziemy złożone kwiaty. Nie brakuje również odwiedzających oraz wycieczek, corocznie odbywa
się tutaj czytanie poezji laureatów Wiosny Poezji.
Będąc w Kibartach warto odwiedzić neorenesansowy Kościół Zbawiciela Eucharystycznego, przytulną cerkiew
rosyjską, zatrzymać się przy, znajdującym się w niewielkim parku, pomniku Isaaka Lewitana, słynnego malarza
rosyjskiego.
Na koniec proponujemy wybrać się doWisztyńca. W połowie drogi między Kibarty – Wisztyniec znajduje się
trzeci pod względem wielkości na Litwie kamień w Wisztyńcu, zwany też Dreptakiem „Pėduotojas“.
W miasteczku Wisztyniec zachowały się dwa rzadkie i unikalne obiekty: założona w 1925 r. olejarnia oraz
młyn. Miasteczko zdobi Kościół pod wezwaniem św. Trójcy w Wisztyńcu. Kościół od początku jego
wzniesienia w 1829 r. razem z murowaną szkołą stanowi główny akcent w architekturze miasteczka i tworzy
kompozycję przestrzenną jego centrum, która do dziś praktycznie się nie zmieniła. Kościół jednowieżowy
został zbudowany z kamienia i czerwonej cegły, nietynkowany.
Inny ważny obiekt to Kościół Ewangelicko-Luterański w
Wisztyńcu. Parafia Ewangelicko-Luterańska w Wisztyńcu została
założona w 1842 r. W 1844 r. wzniesiono kościół kamienny (ściany
wymurowano z kamienia, łączonego zaprawą wapienną, dach pokryto
dachówką). Wieża kościelna z krzyżem i wiatromierzem została
zbudowana dopiero w 1917 r. Kolejny obiekt warty zwiedzenia,
zdobiący miasteczko Wisztyniec – park rzeźb.
Nie możesz przegapić Wisztynieckiego Parku Regionalnego, to
najpiękniejszy zakątek przyrodniczy w naszym regionie. Park założono w 1992 r., zajmuje on obszar 10,1 tys.
ha. Park obejmuje, cenny z punktu widzenia przyrodniczego, zwarty kompleks krajobrazowy, różnorodne
zbiorowiska roślinne, ssaków, płazów i gadów. W parku jest 14 jezior, największe to Jezioro Wisztynieckie –
1820 ha. Nad brzegiem jeziora w lesie Šilelis bije cudowne źródełko słodkiej wody. Ludzie wierząc w cudowną
moc źródła do dziś stawiają tu i święcą krzyże. Przeszłość Wisztyńca pamiętają Góry Zamkowe Powisztyńca i
Wisztyńca. Nie w każdym punkcie wyprawy możesz zobaczyć trzy jeziora. Dokona tego jedynie osoba
najbardziej spostrzegawcza z punktu widokowego w Wisztyńcu.
Bez problemu znajdziesz nocleg nad jeziorem, czekają na Ciebie dwa kempingi, przytulnie urządzone
posiadłości agroturystyczne.
Centrum Informacji Turystycznej w Wyłkowyszkach
ul. J. Basanavičiaus 7, LT-70101 Wyłkowyszki
tel. (8 342) 20525, tel./fax (8 342) 52216
tel kom.. +37065246055
[email protected]
www.vilkaviskisinfo.lt
Download