Religie świata

advertisement
Religie świata
Rozdajemy grupom plansze do gry w bingo. Czytamy losowo wybrane definicje haseł, a następnie
odkładamy je na bok, by po skończonej rozgrywce móc sprawdzić, które z nich wystąpiły w grze.
Uczniowie mają za zadanie odgadnięcie, o jakim pojęciu jest mowa, i zaznaczenie go drobnym
przedmiotem (kulką z papieru, gumką). Po zaznaczeniu 4 pól w pionie, poziomie lub po przekątnej
zespół ogłasza koniec partii, krzycząc: „bingo”. Następnie uczniowie czytają hasła z zaznaczonych pól
i podają ich poprawne definicje. Przed rozpoczęciem kolejnej rozgrywki grupy mogą wymienić się
planszami. Znawcami religii świata ogłaszamy uczniów z zespołu, który wygrał najwięcej rozgrywek.
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
skrytka pocztowa 59
80−876 Gdańsk 52
[email protected], www.gwo.pl
Olimp
Zeus
Posejdon
Hades
Hera
Jahwe
monoteizm
judaizm
Biblia
Abraham
schizma
wschodnia
Kościół
prawosławny
Marcin
Luter
Mahomet
Allach
islam
Afrodyta
Atena
Apollo
Hefajstos
politeizm
Mojżesz
dekalog
Salomon
Tora
Marcin
Luter
reformacja
Koran
państwo
teokratyczne
Mesjasz
Kościół
luterański
muzułmanin
funda−
mentalizm
mit
Olimpia
Jahwe
monoteizm
judaizm
Biblia
Abraham
Mojżesz
dekalog
Salomon
schizma
wschodnia
reformacja
Kościół
luterański
Mahomet
Allach
islam
Hades
Atena
Apollo
Stary
Testament
Nowy
Testament
Marcin
Luter
reformacja
Hera
Afrodyta
św. Paweł
Kościół
katolicki
Ewangelia
Kościół
prawosławny
Koran
państwo
teokratyczne
Mahomet
Allach
islam
muzułmanin
Koran
państwo
teokratyczne
funda−
mentalizm
judaizm
Biblia
Abraham
Mojżesz
Olimp
Zeus
Posejdon
dekalog
schizma
wschodnia
Mahomet
Mesjasz
Mojżesz
Salomon
Stary
Testament
Nowy
Testament
reformacja
Kościół
luterański
muzułmanin
Tora
Allach
dekalog
Apollo
Hefajstos
Atena
Afrodyta
reformacja
Allach
islam
Biblia
Koran
państwo
teokratyczne
funda−
mentalizm
judaizm
Jahwe
Abraham
Mojżesz
Olimp
Atena
Afrodyta
schizma
wschodnia
Zeus
Góra, która według starożytnych Greków była siedzibą bogów.
Król greckich bogów, pan i władca całej ziemi.
Brat Zeusa. Bóg ten był władcą mórz.
Brat Zeusa. Bóg ten był władcą podziemi.
Zazdrosna żona Zeusa. Była opiekunką małżeństw.
Grecka bogini miłości i piękności, narodzona z morskiej piany.
Córka Zeusa. Była boginią wojny i mądrości, a także opiekunką sztuki i rzemiosła.
(Olimp)
(Zeus)
(Posejdon)
(Hades)
(Hera)
(Afrodyta)
(Atena)
Najpiękniejszy z greckich bogów. Towarzyszyło mu dziewięć Muz, opiekujących się nauką i sztuką. (Apollo)
Kulawy bóg kowali i rzemieślników, który w swojej kuźni wykuwał broń i zbroje dla bogów. (Hefajstos)
Inaczej wielobóstwo.
Wymyślona opowieść o bogach i bohaterach, która próbuje wyjaśnić naturę
i przeznaczenie człowieka oraz świata.
Grecka miejscowość, w której odbywały się igrzyska poświęcone Zeusowi.
Imię Boga Żydów.
Inaczej jedynobóstwo.
Nazwa religii żydowskiej.
Święta księga Żydów i chrześcijan.
Patriarcha, który zaprowadził swoje plemię do Ziemi Obiecanej.
(politeizm)
(mit)
(Olimpia)
(Jahwe)
(monoteizm)
(judaizm)
(Biblia)
(Abraham)
Przywódca i prorok, który wyprowadził Żydów z Egiptu.
(Mojżesz)
Nazwa dziesięciorga przykazań.
(dekalog)
Był królem Izraela w X wieku p.n.e.; zbudował świątynię jerozolimską.
(Salomon)
Według Żydów „pomazaniec” Boży, który odrodzi dawną chwałę Izraela;
dla chrześcijan był nim Jezus.
(Mesjasz)
Pięć pierwszych ksiąg Biblii; po hebrajsku słowo to oznacza „prawo”.
(Tora)
Grecki bóg, który wykradł ogień z Olimpu, żeby dać go ludziom.
(Prometeusz)
„Apostoł pogan” z I wieku n.e. Najpierw zwalczał chrześcijaństwo,
potem był jego gorliwym głosicielem.
(św. Paweł)
Kościół chrześcijański, który uznaje zwierzchnictwo papieża.
(Kościół katolicki)
Chrześcijańska nazwa pierwszej części Biblii; dla Żydów jest to cała Biblia.
(Stary Testament)
Druga część Biblii uznawanej przez chrześcijan.
Zawiera ona pisma pochodzące z I wieku n.e.
(Nowy Testament)
Jedna z czterech relacji o życiu Jezusa Chrystusa, dołączona przez chrześcijan do Biblii.
Rozbicie chrześcijaństwa na Kościół wschodni i zachodni,
które dokonało się w 1054 roku.
Chrześcijański Kościół wschodni, który nie uznaje władzy papieża.
Niemiecki zakonnik, który w 1517 roku zapoczątkował reformację.
Ruch dążący do zmian w Kościele katolickim; rozpoczął się w 1517 roku
i doprowadził do powstania Kościołów protestanckich.
Kościół protestancki założony przez Marcina Lutra.
Założyciel islamu; muzułmanie uważają go za największego z proroków.
(Ewangelia)
(schizma wschodnia)
(Kościół prawosławny)
(Marcin Luter)
(reformacja)
(Kościół luterański)
(Mahomet)
Imię Boga muzułmanów.
(Allach)
Religia założona przez Mahometa w VII wieku n.e.
(islam)
Wyznawca islamu.
Święta księga muzułmanów.
(muzułmanin)
(Koran)
Państwo, którego przywódcy sprawują podwójną władzę: polityczną i religijną. (państwo teokratyczne)
Bardzo ścisłe przestrzeganie pierwotnych zasad swojej religii.
(fundamentalizm)
Download