Kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryji

advertisement
Nazwa:
Kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny w
Wiśle Centrum
Adres:
Lipowa 7
Telefon: 33 855-24-65
email:
[email protected]
www:
wisla.duszpasterstwa.bielsko.pl
Fax:
brak danych
Opis: Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wiśle
Centrum jest najstarszą parafią w mieście - została erygowana 28 maja 1957 roku.
Znajduje się w historycznym centrum Wisły. Najpierw, obok miejsca obecnego kościoła, w
1444 roku wybudowano drewniany kościółek, który w okresie reformacji przejęli
protestanci. W 1718 roku został poświęcony jako katolicki przez ks. jezuitę Leopolda
Tempesa, prowadzącego misję rekatolizacyjną. Siedem lat później kościółek został
rozbudowany, a w 1785 roku stał się filią parafii w Ustroniu. Z biegiem lat skromna,
drewniana kapliczka zaczęła grozić zawaleniem, więc została zburzona, a na jej miejscu w
1865 roku stanął obecny kościół i była to już budowla murowana. W tym momencie w
Wiśle mieszkało 4000 osób, z czego tylko 190 było katolikami wyznania rzymskiego.
Kościół został rozbudowany i unowocześniony w 1970 roku z powodu rosnącej liczby
turystów i wczasowiczów, przybywających do Wisły.
Download