Drewniany Kościół w Chocianowicach

advertisement
Drewniany Kościół w
Chocianowicach
Zdjęcia
Historia
Kościół pw. Narodzenia NMP istniał już w 1376r. Niektóre
źródła podają, że kościół wybudowano już w 1236 roku na
koszt klasztoru St. Mattihiae z Wrocławia. Dzisiejszy
drewniany kościół został odbudowany w 1662r. (potwierdza to
także data widniejąca na belce w zakrystii) całkowicie z
drewna. Drewno zostało podarowane przez ten sam klasztor,
który wybudował poprzedni kościół. Gmina zaś dostarczyła
furmanki i zapewniła pracę ludzi. Koszty tej budowy i opłata
cieśli prawdopodobnie pokryła parafia i mieszkańcy.
Kościół pełnił rolę kościoła filialnego do roku 1905, kiedy
utworzono parafię. Aktualnie służy jako kościół
przedpogrzebowy.
Budowa
Kościół drewniany konstrukcji zrębowej, z wieżą
konstrukcji słupowej na podmurowaniu. W środku
znajduje się piękny ołtarz główny, ambona z rzeźbą
Chrystusa na baldachimie, organy z końca XVIII wieku
oraz chrzcielnica z pierwszej połowy XVIII wieku w
kształcie rogu obfitości podtrzymywanego przez
anioła.
Kościół drewniany w Chocianowicach należy do
zabytków i jest wpisany na listę szlaku kościółków
drewnianych.
Download