Kościół Ewangelicko augsburski św. Marcina

advertisement
Początek klasy drugiej to
czas kiedy na lekcjach
historii i religii
rozmawiamy o reformacji.
W naszym mieście działa
wiele kościołów różnych
wyznań i niektóre z nich w
ramach zajęć lekcyjnych
nasza szkoła daje nam
możliwość odwiedzić.
Kościół Ewangelicko - Augsburski
św. Marcina w Krakowie
Prawosławny Kościół
Autokefaliczny – Parafia
prawosławna w Krakowie
Kościół Ewangelicko - Augsburski
Kościół św.
Marcina został
zbudowany w
latach 1637 – 1640
dla karmelitanek
bosych. Jest to
budowla w stylu
wczesnego baroku.
Kościół Ewangelicko - Augsburski
Nad wejściem do kościoła uwagę zwraca napis:
frustra vivit, qui nemini prodest
na próżno żyje, kto nikomu nie przynosi pożytku
Kościół Ewangelicko - Augsburski
Wewnątrz kościół może
wydawać się nam „pusty”.
Brak tu barwnych
malowideł. Na uwagę
zasługuje ołtarz z
obrazem
przedstawiającym
„Uciszenie burzy na
morzu”. Nad ołtarzem
znajduje się drewniany
krucyfiks gotycki z około
1370 r. .
Kościół Ewangelicko - Augsburski
Wewnątrz znajdują się także płyty poświęcone pamięci
dwóch duszpasterzy ks. prof. dr. Wiktora Niemczyka,
późniejszego rektora Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie i ks. seniora Karola B.
Kubisza. Między nimi jest płaskorzeźba Mikołaja Reja.
Parafia Ewangelicka
Liczba członków parafii krakowskiej
wynosi prawie 500 osób. Należą do niej
osoby z Kościoła EwangelickoAugsburskiego i kilka rodzin z
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
Kościół Ewangelicko - Augsburski
Organy w kościele św. Marcina
Ambona w kościele św. Marcina
numery pieśni śpiewanych
podczas nabożeństwa
Kościół Prawosławny
Prawosławna placówka
duszpasterska powstała
w Krakowie w 1918
roku . Obecnie
znajduje się przy ulicy
Szpitalnej 24 i jest to
cerkiew pod
wezwaniem Zaśnięcia
Najświętszej Marii
Panny.
Kościół Prawosławny
Ikonostas - symbol świata niebiańskiego, miejsca szczególnego
przebywania Boga. Jest to ściana z ikonami, która w cerkwi
oddziela miejsce ołtarzowe od nawy, przeznaczonej dla wiernych.
Kościół Prawosławny
Kościół liczy 506 tys.
wiernych i jest drugim pod
względem liczebności
Kościołem w Polsce.
Kościół Prawosławny
Ikona
Ikonostas
Kościół Prawosławny
Galeria
Download