moje miasto - SP 3 Słupca

advertisement
SŁUPCA – MOJE MIASTO
Sebastian Kruszyna
PLAN MIASTA
POŁOŻENIE MIASTA

Słupca to miasto położone w
województwie
wielkopolskim. Jest
znaczącym historycznie i
regionalnie ośrodkiem, o
korzystnym położeniu
geograficznym.
HERB MIASTA

Miasto posiada herb, którego
godłem jest krzyż germański.
Pole herbu stanowi tarcza
herbowa typu gotyckiego. Godło
herbu jest koloru żółtego,
natomiast pole jest koloru
niebieskiego.
FLAGA MIASTA

Flaga miasta stanowi prostokąt i
składa się z dwóch równych
pasów. Pas górny jest w kolorze
godła (żółty), pas dolny w
kolorze tła (niebieski).
W centralnej części flagi
umieszczony jest herb miasta.
OBIEKTY SAKRALNE

Kościół św. Wawrzyńca –
pochodzi z połowy xv wieku,
jego fundatorem był biskup
poznański Andrzej z Bnina.
Wybudowany został w stylu
gotyckim, ceglany, trójnawowy o
halowym układzie
przestrzennym.
KOŚCIÓŁ ŚW. WAWRZYŃCA

Najstarsze elemetny
wyposażenia sięgają xv wieku.
Jest to krucyfiks gotycki z lat
1400-1420 oraz rzeźba matki
bożej bolesnej z tego samego
okresu. W 1998 roku
odnaleziono w tym kościele
najstarszy mechanizm zegarowy
w Polsce, którego miniaturę
podziwiać można w muzeum
regionalnym.
KOŚCIÓŁ ŚW. LEONARDA

Kościół pw najświętszej marii
panny i św. Leonarda jes
kościołem drewnianym. W jego
wyposażeniu znajduje się obraz
św. Leonarda, gotycki krucyfiks
pochodzący z ok. 1500 roku oraz
kamienna kropielnica z 1521 r.
KOŚCIÓŁ BŁ. BP. MICHAŁA
KOZALA

Kościół bł. Bp. Michała kozala,
przy którym znajduje się park im.
Jana Pawła II.
MUZEUM REGIONALNE

W mieście słupca znajduje się
muzeum regionalne, które
powstało 21 stycznia 1975 roku z
inicjatywy słupczanina
wojciecha sypniewskiego.
Siedziba muzeum mieści się w
zabytkowej willi z 1920 roku. W
muzeum gromadzone są zbiory
etnograficzne, arceologiczne
oraz historyczne
przedstawiające dzieje miasta i
regionu.
FRAGMENT MURÓW OBRONNYCH

Do obecnych czasów zachował
się fragment średniowiecznych
murów miejskich zbudowanych
w latach 1375-1382.
JEZIORO SŁUPECKIE

Jezioro słupeckie to sztuczny
zbiornik wodny powstały w
latach 1955-1957 na miejscu
zalanych łąk i torfowisk.
KOPIEC SZWEDZKI

Na sztucznym jeziorze
słupeckim znajduje się tzw.
Kopiec szwedzki. Jest on
pierwszym śladem
funkcjonowania osadnictwa i
gospodarki. Pochodzi on z
okresu kultury łużyckiej (750-400
p.n.e)
PARK MIEJSKI

Park miejski założono w 1872
roku z inicjatywy władz miasta.
W parku znajduje się pomnik
kompozytora Apolinarego
Szeluty.
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.
APOLINAREGO SZELUTY

Zespół szkół muzycznych im.
Apolinarego szeluty jest to
ośrodek kształcenia
muzycznego, składający się ze
szkoły muzycznej I i II stopnia.
BIBLIOTEKA

W mieście słupca znajdują się
miejska i powiatowa biblioteka
publiczna oraz filia biblioteki
pedagogicznej w koninie.
MIEJSKI DOM KULTURY

W Słupcy działa również miejski
dom kultury, przy którego
współudziale organizowane są
na terenie miasta liczne imprezy.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Sebastian Kruszyna
Download