Gra dydaktyczna Reformacja

advertisement
Autor: Grażyna Czerwińska
Gra dydaktyczna - obchody dnia Reformacji.
Zadanie 1. Uczniowie indywidualnie wykreślają z każdej grupy wyrazów ten, który ich zdaniem
nie pasuje do pozostałych trzech, jest od nich inny.
Wspólnie sprawdzamy prawidłowość wykonania zadania i omawiamy zaistniałe różnice zdań, przy
okazji wyjaśniając trudniejsze, mniej zrozumiałe terminy.
Wyrazy oznaczone na zielono powinny zostać wykreślone.
Zadanie 2. Nauczyciel pyta, czy uczniowie domyślają się na podstawie pozostałych wyrazów, co
będzie tematem lekcji. Sam podsumowuje, że będzie to REFORMACJA.
Nauczyciel opowiada krótko o Reformacji zainicjowanej przez Marcina Lutra.
Zadanie 3. Teraz uczniowie wybierają spośród pozostałych trzech słów te, które wiążą się
bezpośrednio z tamtymi wydarzeniami. Podczas wspólnego sprawdzania wyników weryfikujemy
prawidłowe odpowiedzi, wyjaśniając nieznane uczniom szczegóły.
Wyrazy podkreślone są tymi, które odnoszą się najbardziej bezpośrednio do tematu./rozwiązanie/
(1) DRZWI
WROTA
(2) GENEWA
BRAMA
OKNO
WITTENBERGA
(3) MARCIN LUTER
(4) HIPOTEZA
JAN HUS
ZURYCH
MARTIN LUTER KING
PRZYKAZANIE
(5) REFORMACJA
(7) MSZA NABOŻEŃSTWO
(8) DOBRY UCZYNEK
(11) KATECHIZM
DEFINICJA
KAPŁAN
SPOTKANIE MODLITEWNE AGAPE
UŚWIĘCENIE
ŁASKA
BISKUP PASTOR
LUTERANIE
PISMO ŚWIĘTE
(12) KOŚCIÓŁ UNICKI
DIAKON
NAWRÓCENIE
PAPIEŻ
(10) PROTESTANCI
TEZA
JAN KALWIN
INKWIZYCJA KONTRREFORMACJA REWOLUCJA
(6) DUCHOWNY SPOWIEDNIK
(9) PREZBITER
RZYM
BAPTYŚCI FRANCISZKANIE
EWANGELIA NOWY TESTAMENT
KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY
KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURGSKI
(1) DRZWI
WROTA
(2) GENEWA
BRAMA
WITTENBERGA
(3) MARCIN LUTER
(4) HIPOTEZA
JAN HUS
OKNO
ZURYCH
RZYM
MARTIN LUTER KING JAN KALWIN
PRZYKAZANIE TEZA
DEFINICJA
(5) REFORMACJA INKWIZYCJA KONTRREFORMACJA REWOLUCJA
(6) DUCHOWNY SPOWIEDNIK
(7) MSZA NABOŻEŃSTWO
(8) DOBRY UCZYNEK
(9) PREZBITER
KAPŁAN
SPOTKANIE MODLITEWNE AGAPE
NAWRÓCENIE
UŚWIĘCENIE
ŁASKA
PAPIEŻ BISKUP PASTOR
(10) PROTESTANCI LUTERANIE
(11) KATECHIZM
DIAKON
BAPTYŚCI FRANCISZKANIE
PISMO ŚWIĘTE EWANGELIA NOWY TESTAMENT
(12) KOŚCIÓŁ UNICKI
KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY
KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURGSKI
Download