Historia Nowożytna Powszechna

advertisement
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
INSTYTUT HISTORII
Historia Nowożytna Powszechna
Wykład 7.
Reformacja.
Reformacja – przyczyny oraz warunki rozwoju. Rola humanizmu.
Dwa główne nurty krytyki w reformacji – kwestie teologiczne-religijne oraz
dotyczące ówcześnie istniejącego Kościoła i jego form.
Czy była reformacja, reformacje, czy może reformacja i kontrreformacja?
Kraje niemieckie
1517, 31 październik – Marcin Luter występuje z propozycją reform Kościoła
katolickiego (95 tez – m.in. przeciwko sprzedaży odpustów)
1520 – bulla Exsurge Domine Leona X skierowana przeciw Lutrowi
1521 – Edykt w Wormacji – Luter uznany zostaje za heretyka przez Karola V i
winien zostać spalony na stosie. Luter znajduje protektora w osobie elektora saskiego,
Fryderyka Mądrego.
1522/23 – powstanie rycerstwa niemieckiego (Franz von Sickingen)
1524/5 – wojna chłopska w Niemczech
1530 – w 28 artykułach przedstawiona zostaje confessio augustana (25 czerwca)
1532 – nic nierozwiązujący pokój religijny w krajach niemieckich zawarty w
Norymberdze. (Cesarstwo niemieckie jest podzielone między katolików – m.in.
cesarz, i protestantów – m.in. ks. Jan saski, Landgraf Filip heski, którzy tworzą
Związek Szmalkandzki.
1555, 25 wrzesień – Pokój augsburski (cuius regio eius religio) – reservatio
ecclesiasticum (odchodzący od Kościoła biskup nie mógł utrzymać swoich włości)
Szwajcaria
1519-22 – Ulrich Zwingli tworzy nową wspólnotę religijną w Szwajcarii ( Biblia jest
jedynym źródłem wiary)
1522 – Zwingli ogłasza 67 tez nowego wyznania Apologeticus Architeles; likwidacja
mszy św., symbolizm sakramentów, obrazoburstwo, rola Biblii i komunii pod dwiema
postaciami; odejście od celibatu.
1536-59 – Jan Kalwin publikuje swoje najważniejsze dzieło Institutio christianae
religionis w Bazylei; stworzenie gminy wyznaniowej
Francja
1545 – masakra kalwinizujących waldensów
1551, 27 czerwiec – edykt Henryka II skierowany przeciw protestantom (46
artykułów); konfiskata majątków, zakaz publikacji i importu ksiąg protestanckich;
1562, 17 styczeń – Katarzyna de Medici i edykt tolerancyjny (możliwość kultu
publicznego poza miastami i prywatnego w miastach)
1562, 1 marzec – rzeź hugenotów w Wassy; wybuch wojny domowej
1562-1593 – wojny religijne we Francji
1572 – 23/24 sierpień – noc św. Bartłomieja i masakra hugenotów
1574 – wojna trzech Henryków: król Henryk III, Henryk, król Nawarry; Henryk, ks.
Guise (Henryk IV Bourbon – “Paryż wart mszy”)
1598, 13 kwiecień – edykt nantejski – wolność wyznania dla hugenotów na terenie
Francji, przy ograniczeniu wolności kultu
Anglia
1534 – Akt supremacji wydany przez Parlament wyjmuje Kościół w Anglii spod
władzy papieża.
1536 – likwidacja małych klasztorów
1536 – 10 artykułów
1539 – 6 artykułów
1539 – likwidacja dużych klasztorów
Edward VI 1547-1553 i protestantyzacja kraju
Maria Tudor 1553-1559
Elżbieta I – 1563/71 – 39 artykułów wiary
Holandia
Szybka konwersja i przejście większości północnych Niderlandów na kalwinizm, co
ma związek tak z walką narodowościową przeciw Habsburgom, jak i tworzącymi się
zrębami kapitalizmu.
Kraje bałtyckie
1525 – sekularyzacja i luteranizacja Prus (Albrecht Hohenzollern)
1527 – Gustav Waza wprowadza luteranizm jako religię państwową w Szwecji po
zerwaniu unii z Danią
1536 – Krystian III duński wprowadza luteranizm jako religię państwową w Danii.
1555 – propozycja wprowadzenia kościoła narodowego polskiego
1561 – sekularyzacja Łotwy
Rzym i Kuria
1540, 27 Październik – bulla papieska Regimini militanis Ecclesiae powołuje do życia
zakon jezuitów.
1542 – nowe Sacrum Officium
1545-63 – sobór Trydencki - Professio fidei tridentiae
Download