Pan - DFK Schlesien

advertisement
PROGRAM
(stan 28.03.2017)
Konferencja
500 lat reformacji. Reformacja na Śląsku, Pomorzu i w Prusach
26.05-28.05.2017
26. Maj 2017
Moderacja: ?
17.00 – 17.20
Otwarcie i powitanie gości
Bernard Gaida Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych
17.20 – 18.05
prof. Krzysztof Gładkowski – prof. nadzwyczajny Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie
Reformacja na Górnym Śl. z perspektywy długiego trwania
18.05 – 18.40
Dr. Lars-Arne Dannenberg (Dyrektor Zentrum für Kultur/Geschichte)
Reformacja i dziedzictwo ewangelickie na terenie Pomorza, Prus Królewskich i
Książęcych
18.40 - 19.15
Dyskusja
19.15 – 20.00
Kolacja
20.00
Spotkanie
27. Maj 2017
08.00 – 8.45
śniadanie
Moderacja ?
09.00 – 09.45
ks. Marcin Brzóska – parafia ewangelicka w Świętochłowicach
Reformacja na Śląsku Cieszyńskim
09.45 – 10.30
ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Marcin Luter w perspektywie katolickiej
Konferencja sfinansowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i niemieckiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
10.30 – 11.15
ks. Wojciech Pracki – parafia ewangelicka w Opolu
Marcin Luter – ojciec języka niemieckiego
11.15 – 11.45
przerwa kawowa
11.45 – 12.30
dr hab. Piotr Birecki – Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej Instytut
Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sztuka w służbie reformacji na terenie Prus Królewskich i Książęcych
12.30 – 13.15
Dyskusja
13.15 – 14.15
przerwa obiadowa
14.30 –
wyjazd do Wałbrzycha –uroczystości jubileuszowe NTSK Wałbrzych
19.00 – 19.45
kolacja
20.00 – 20.45
Margrit Kempgen - Dyrektor - Stiftung evangelisches Schlesien in Görlitz
Życie ewangelików na Dolnym Śląsku – od reformacji po dzień dzisiejszy
28. Maj 2017
08.00 – 09.00
Śniadanie
09.00 – 09.45
Dr. phil. Stephan Aderhold
Muzyka przy Kościele Pokoju w Świdnicy jako środek konsolidacji reformacji
9.45 – 10.30
Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji
Konferencja sfinansowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i niemieckiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Download