FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU - WDiB

advertisement
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
w konferencji „Idee Reformacji w tradycji społeczno-politycznej (od XVI do XXI w.)”
Warszawa, 16-17 listopada 2017 r.
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko:
Afiliacja:
(Instytucja, katedra/zakład)
Stopień/tytuł naukowy:
Adres email:
Telefon:
Referat:
Tytuł referatu:
Abstrakt (max. 500 znaków)
Dane do faktury:
Nazwa instytucji:
Adres instytucji:
NIP:
Opłaty:
Warunkiem udziału w konferencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł (200
zł doktoranci) do 30 września 2017 r. na konto Uniwersytetu Warszawskiego
06 1160 2202 0000 0003 0134 7686
W treści przelewu prosimy wpisać „Idee Reformacji” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Płatność prosimy dokonywać po zakwalifikowaniu proponowanego tematu.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą na adres:
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Katedra Książki i Historii Mediów
ul. Nowy Świat 69
00-927 Warszawa
(z dopiskiem: konferencja „Idee Reformacji” p. 158)
lub elektronicznie na adres: [email protected]
Harmonogram:
Do 15 września 2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń uczestników z referatami
Do 15 października 2017 r. – przyjmowanie opłaty konferencyjnej.
Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłania autorom do końca września 2017 r.
Artykuły do publikacji pokonferencyjnej należy przesłać do 15 grudnia 2017 r.
Szczegółowe wytyczne zostaną przekazane autorom wraz z informacją o przyjęciu
zaproponowanego wystąpienia.
Download