Centrum Obsługi Administracji Rządowej Organizacja

advertisement
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Źródło:
http://bip.centrum.gov.pl/cuw/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowienia/6625,Organizacja-przygotowanie-i-przeprowa
dzenie-szkolen-dla-czlonkow-korpusu-sluzby-.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 14:50
Organizacja (przygotowanie) i przeprowadzenie szkoleń dla członków korpusu służby
cywilnej oraz organizacja konferencji i trzech seminariów na temat dostępności usług
publicznych (syg: 228/DSC/2017/US/SK), prowadzone w trybie art. 138o ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r., poz. 2164, ze zm.).
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu 8.26 MB Data publikacji 09.06.2017 10:00
Zał Nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia 8.94 MB Data publikacji 09.06.2017 10:32
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy 6.05 MB Data publikacji 09.06.2017 10:33
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 609.27 KB Data publikacji 23.06.2017 12:43
Informacja z otwarcia ofert 459.06 KB Data publikacji 28.06.2017 12:25
Data publikacji 09.06.2017
Rejestr zmian
Autor:
Osoba publikująca: Sławomir Kowalczyk
Statystyka strony: 269 wizyt
Download