specjalista ds. planowania i obsługi robót

advertisement
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., firma o 150-letniej tradycji, świadcząca usługi w zakresie publicznego
transportu zbiorowego, kierująca się zasadą odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej,
poszukuje kandydata do pracy w Zakładzie Naprawy Tramwajów na stanowisko:
SPECJALISTA DS. PLANOWANIA I OBSŁUGI ROBÓT
nr ref.: 2017/39
Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:






sporządzanie wewnętrznych planów napraw taboru, produkcji i regeneracji części i zespołów,
analiza procesów logistycznych z wykorzystaniem systemu SSVOT,
analiza potrzeb materiałów i części,
zabezpieczenie materiałów i części na działalność podstawową,
wystawianie i rejestrowanie zamówień wewnętrznych i zewnętrznych,
rejestracja zleceń i wagonów w systemie SSVOT oraz w aplikacji „hala”.
Od kandydatów oczekujemy:







wykształcenia wyższego na kierunkach technicznych, ekonomicznych lub menedżerskich,
co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w działach techniczno-ekonomicznych,
umiejętności analizy i syntezy oraz rozwiązywania problemów i ustalania priorytetów,
umiejętności pracy w zespole,
znajomości programów: Word i Excel na poziomie dobrym,
umiejętności obsługi urządzeń biurowych,
samodzielności, dokładności i odpowiedzialności, dyspozycyjności, inicjatywy i kreatywności,
komunikatywności oraz nastawienia na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.
Wybranym osobom oferujemy:
−



zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga
na czas określony 7 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony),
świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opiekę medyczną,
dostęp do ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych,
możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (CV) do 4 lipca 2017 r.
wyłącznie na adres: [email protected] (z dopiskiem w tytule wiadomości „imię_nazwisko_2017/39”)
W CV należy podać swoje oczekiwania co do miesięcznego wynagrodzenia brutto.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz na poczet
przyszłych rekrutacji w Tramwajach Warszawskich sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że
administratorem danych jest Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20. Dane są
przetwarzane w celu rekrutacji pracowników i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy
o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy okazania dowodu tożsamości
oraz świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia zawodowe
i wykształcenie.
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Download