animator_ka podmiotów ekonomii społecznej

advertisement
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych poszukuje pracowników na stanowisko
ANIMATOR_KA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
Zakres obowiązków:
 Udział w rekrutacji przedstawicieli grup inicjatywnych i środowisk lokalnych
 Analiza potrzeb grup inicjatywnych/środowisk lokalnych oraz opracowanie ścieżki wsparcia
 Prowadzenie działań animacyjnych w lokalnych środowiskach uczestników projektu w tym
prowadzenie spotkań, facylitowanie prac grup
 Wsparcie uczestników projektu w planowaniu uruchomienia podmiotu ekonomii społecznej, w
szczególności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych
 Wsparcie doradcze dla młodych organizacji w pierwszym okresie prowadzenia dzialalności
 Animacja realizacji lokalnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju ES i wsparcie uczestników w ich
planowaniu i realizacji
 Podejmowanie działań na rzecz budowania lokalnych partnerstw i rozwoju systemu wsparcia na
rzecz podmiotów ekonomii społecznej.
 Współpraca z wolontariuszami, w szczególności w ramach realizacji przedsięwzięć na rzecz
rozwoju ES
 Planowanie udziału animowanych grup w szkoleniach i spotkaniach networkingowych oraz ich
koordynacja (opracowywania szczegółowych programów, współpraca z trenerami, opieka nad
grupami, wsparcie merytoryczne uczestników)
 Udział w monitoringu i ewaluacji rezultatów prowadzonych działań animacyjnych i doradczych
 Udział w spotkaniach zespołu projektowego, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.
 Współpraca z innymi pracownikami projektu oraz przedstawicielami partnerów projektu
Oczekujemy od Ciebie:
 wykształcenia wyższego
 minimum 3 letnie doświadczenie w działaniach o charakterze animacyjnym i doradczym, w
szczególności w zakresie powoływania PES
 minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w sektorze ES
 kwalifikacje do pracy z grupami
 wysokich kompetencji komunikacyjnych i umiejętności współpracy w zespole
 rzetelności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy
Oferujemy:
 umowę o pracę w wymiarze 75% etatu, na czas określony kwiecień – grudzień 2017 r., z
możliwością przedłużenia
 możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej organizacji pozarządowej
 możliwość włączania się w kolejne projekty Fundacji
 środowisko pracy, w którym ceniona jest samodzielność i kreatywność
 udział w realizacji projektów, które mają sens i znaczenie dla ich uczestników
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego zawierającego klauzulę
zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać do dnia 30.03.2017 r. na adres
[email protected].
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i zaprosimy na rozmowy rekrutacyjne w dniach 0307.04.2017 r.
_______________________________________
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18; 30-503 Kraków
tel. / fax: 12/ 412 15 24; 12/ 418 00 77
e-mail: [email protected]; www.bis-krakow.pl
KRS 0000301501 NIP 9452102152 REGON 120665488
Download