KOMUNIKAT - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

advertisement
INFORMACJA
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji
rządowej
Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla
pracowników urzędów administracji rządowej, dni: 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017 r.
są w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych dniami wolnymi od pracy.
Jednocześnie informujemy, że Urząd będzie czynny w dniach 13 maja, 24 czerwca
i 9 września 2017 r. (soboty).
Ww. zarządzenie dostępne jest pod linkiem: https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/dni-wolneod-pracy-w-urzedach-administracji-rzadowej
z upoważnienia Dyrektora Generalnego
DYREKTOR
Biura Kadr
/-/ Elżbieta Pawłowska
Download