Bawimy się w lesie

advertisement
REGULAMIN MIEJSKIEGO LITERACKIEGO KONKURSU
EKOLOGICZNEGO
POD HASŁEM „BAWIMY SIĘ W LESIE”
DLA DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM (UCZĘSZCZAJĄCYCH
DO KLAS II i III) NA TERENIE M.ST. WARSZAWY
Rok szkolny 2016/2017
I. Cele konkursu, uczestnicy, kategorie wiekowe, etapy, zadanie
konkursowe
Celem konkursu jest:
1. Upowszechnienie wiedzy przyrodniczej ze zwróceniem uwagi na warszawskie
lasy.
2. Promowanie zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu.
3. Uświadomienie wpływu każdego człowieka na jakość środowiska.
4. Rozwijanie aktywności twórczej.
5. Popularyzacja i promocja programu ekologicznego.
Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach:
1.
Etap pierwszy – szkolny trwa do 12 IV 2017 r. (prace
przynosimy do sali 29)
2.
Etap drugi – dzielnicowy trwa do 5 V 2017 r.
3.
Etap trzeci – miejski trwa do 25 V 2017 r.
Zadaniem każdego dziecka – uczestnika konkursu jest indywidualne
i samodzielne napisanie pracy literackiej związanej z hasłem
„Bawimy się w lesie”.
Zapraszamy do udziału w konkursie.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards