Uploaded by michau0000

komunikat-dziekana

advertisement
Wrocław, dnia 21.09.2017
Komunikat Dziekana
Informuję, że zgodnie z punktem 5 „Szczegółowych zasad organizacyjnych
związanych z przyznawaniem stypendiów dla najlepszych doktorantów
obowiązujących na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego od roku
akademickiego 2016/2017”,
przypisałem ocenę bardzo dobrą liczbie punktów z przedziału 100-89,
uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie w roku
akademickim 2017/2018.
Kandydaci na studia doktoranckie, którzy uzyskali w postępowaniu
kwalifikacyjnym liczbę punktów z powyższego przedziału, mogą złożyć wnioski o
stypendium dla najlepszych doktorantów do 10 października br.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards