Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy

advertisement
Szanowni Państwo,
W dniu 1 października 2015 roku o godz. 9.00 w sali seminaryjnej w budynku IRZBŻ PAN przy
ul. Tuwima 10 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego Środowiskowych Studiów
Doktoranckich.
PROGRAM UROCZYSTOŚCI INAUGURACJI STUDIÓW
STUDIÓW DOKTORANCKICH 2015
2015/2016
/2016
1. Otwarcie uroczystości oraz powitanie doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie przez
Dyrektora Instytutu - prof. dr hab. Mariusz Piskuła.
2. Złożenie ślubowania przez doktorantów 2015/2019 (dr hab. Aneta Andronowska prof. nadzw.)
3. Uroczyste wręczenie indeksów doktorantom rozpoczynającym studia doktoranckie (prof. dr hab.
Mariusz Piskuła i dr hab. Barbara Wróblewska prof. nadzw.).
4. Wykład Inauguracyjny dr Radosław Kowalski: „KKriokonserwacja nasienia jako narzędzie w
badaniu biologii
biologii koralowców””
koralowców”
5. Zamknięcie uroczystości – prof. dr hab. Mariusz Piskuła.
Serdecznie zapraszamy Kierowników Zakładów, opiekunów naukowych,
promotorów, doktorantów oraz wszystkich pracowników.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards