Pani Klaro,

advertisement
Plenarna Konferencja ESCON2 w Belgii (3-7 września, 2014)
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Miło mi poinformować, że znany wielu polskim badaczom program ESCON (European
Social Cognition Network) jest kontynuowany w latach 2009-2014 jako program ESCON2.
Ogólny opis programu ESCON2 i współpracujących organizacji naukowych można znaleźć
na stronie: European Social Cognition Network 2 (ESCON 2): European Science Foundation
Ostatnia z serii corocznych konferencji ESCON2 (European Social Cognition
Network) odbędzie się Louvain-la-Neuve (ok. 30 km od Brukseli) (Belgia) w dniach 3-7
września 2014.
W ramach sieciowego programu europejskiego ESCON2 zorganizowana będzie konferencja
"Transfer of Knowledge Conference" w której weźmie udział ok. 110 uczestników z 14
krajów europejskich oraz kilku wykładowców i doktorantów z USA, pracujących w szeroko
zdefiniowanym obszarze poznania społecznego.
Program ten pokrywa w ostatnim roku trwania tylko częściowo koszty organizacyjne i
hotelowe uczestników: wymagana będzie opłata konferencyjna w wysokości 100 euro od
doktorantów lub 180 euro od uczestników ze stopniem doktora. Program nie finansuje też
kosztów podróży. Program ten przewiduje uczestnictwo i pokrycie kosztów pobytu tylko
głównego referenta. Zwykle ok. jedna trzecia uczestników to ‘senior researcher’, a więc
badacze co najmniej trzy lata po doktoracie o uznanym dorobku naukowym, zaś dwie trzecie
to ‘junior researcher’, a więc zaawansowani doktoranci i młodzi doktorzy.
Bardzo proszę o rozważenie własnego udziału w tej konferencji oraz poinformowanie o niej
młodych doktorów lub doktorantów, pracujących w obszarze poznania społecznego.
Pracownicy naukowi oraz doktoranci zainteresowani uczestnictwem w konferencji powinni
przysłać na mój adres e-mailowy ([email protected] lub [email protected]) wypełniony
druk TKC_Application_Form (załącznik do tego listu).
Poniżej przedstawiam wskazówki dla potencjalnych uczestników.
TERMINY:
1) do 10 kwietnia b.r. – proszę o przesłanie wypełnionego wniosku TKC - Application Form.
Druk ten jest dołączony do tego pisma. Bardzo proszę o przesłanie również aktualnej listy
publikacji (ostatnie 5 lat).
2) Do prezentacji zostaną zakwalifikowane referaty, mieszczące się w szeroko rozumianej
dziedzinie poznania społecznego. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, kwalifikacja
referatów będzie przedmiotem pracy Komisji Konkursowej, której skład będzie uzgodniony z
władzami Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Wyniki pracy Komisji będą
znane na początku maja b.r.
Pozdrawiam serdecznie,
Prof. Grzegorz Sędek, Member of Steering Committee of ESCON2
Download