Podział sieci ZE WZGLĘDU NA OBSZAR I CH DZIAŁANIA

advertisement
Podział sieci ZE WZGLĘDU NA OBSZAR I CH DZIAŁANIA
1. Sieci osobiste PAN (Personal Area Network) sieć o zasięgu kilku metrów
wykorzystywana do połączeń bezprzewodowych np. telefonu ze słuchawkami,
komputera z myszką lub klawiaturą itp.
2. Sieci lokalna LAN (Local Area Network) sieć łączy użytkowników na niewielkim
obszarze np. pomieszczenie, budynek.
3. Sieci miejskie MAN (Metropolita Area Network) sieci o zasięgu miasta, umożliwiają
połączenia między sieciami lokalnymi uczelni, ośrodków naukowych, organów
administracji i centrów przemysłowych.
4. Sieci rozległe WAN (Wide Area Network) – sieci przekraczające granice miast,
państw i kontynentów, np. INTERNET.
Do elementów sprzętowych sieci zaliczamy:
1. urządzenia transmisji,
2. urządzenia dostępu,
3. urządzenia wzmacniające przesył sygnału
4. protokoły sieciowe,
5. sterowniki urządzeń,
6. oprogramowanie komunikacyjne,
Download