Elementy Sieci Komputerowej

advertisement
Sieć Komputerowa
Definicja
• Sieć komputerowa – zbiór komputerów i
innych urządzeń połączonych ze
sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć
komputerowa umożliwia wzajemne
przekazywanie informacji oraz udostępnianie
zasobów własnych między podłączonymi do
niej urządzeniami, tzw. „punktami sieci”.
Przeznaczenie
• Głównym przeznaczeniem sieci komputerowej
–jest ułatwienie komunikacji pomiędzy
ludźmi, będącymi użytkownikami sieci. Sieć
umożliwia łatwy i szybki dostęp do
publikowanych danych i otwiera techniczną
możliwość tworzenia oraz korzystania ze
wspólnych zasobów informacji i zasobów
danych. W sensie prawnym,użytkownicy
sieci komputerowej są również jej
beneficjentami.
Składniki
•
•
•
•
Hosty – komputery podłączone do sieci
Serwery – komputery rozdzielające dane
Oprogramowanie – programy komputerowe
Media – okablowanie, rodzaje okablowania :
skrętka, światłowód, kabel koncentracyjny
Topologia sieci komputerowych
Gwiazda
• Komputery są podłączone do jednego,
centralnego punktu zwanego koncentratorem
lub przełącznikiem.
Magistrala
• Komputery współdzielą jeden nośnik kablowy.
Pierścień
• Komputery są połączone pomiędzy sobą
odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień
Znane Sieci Komputerowe
•
•
•
•
•
Internet
APRANET – poprzednik Internetu
ALOHAnet
BITNET
SIPRNet
Sieci komputerowe
• Podział sieci ze względu na ich zasięg
terytorialny:
LAN
• Sieć lokalna (ang. LAN – Local Area
Network) – sieć komputerowa łącząca
komputery na określonym obszarze takim
jak blok, szkoła, laboratorium, czy też
biuro.
MAN
• Duża sieć komputerowa, której zasięg
obejmuje aglomerację lub miasto. Tego typu
sieci używają najczęściej połączeń
światłowodowych do komunikacji pomiędzy
wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi
sieciami LAN.
WAN
• (z ang. Wide Area Network, Rozległa sieć
komputerowa) – sieć komputerowa
znajdująca się na obszarze wykraczającym
poza jedno miasto (bądź kompleks miejski).
Koniec
Dziękuję za obejrzenie mojej
prezentacji.
J.Gawron 
Download