Sieć korporacyjna

advertisement
 Sieć korporacyjna (enterprise network) –
sieć komputerowa w dużych przedsiębiorstwach,
zawierająca zazwyczaj pewną liczbę niewielkich
sieci lokalnych kontaktujących się ze sobą, a
także centralny system zarządzania bazami
danych i wiele klienckich stacji roboczych.
Sieci korporacyjne tworzy się gdy dostępne
publiczne sieci telekomunikacyjne nie zapewniają:
 wystarczających parametrów transmisji
 bezpieczeństwa
 akceptowalnych kosztów.
Zwykle sieci te są połączone z Internetem
jednakże nie jest to niezmienną regułą.
Istnieją sieci korporacyjne przedsiębiorstw blisko
związanych z agencjami wojskowymi lub
wywiadowczymi których wydzielone fragmenty lub
całe sieci ze względów bezpieczeństwa nie mają
żadnych połączeń z Internetem.
LAN (Local Area Network)
(wewnętrzna sieć) – najmniej rozległa postać sieci
komputerowej, zazwyczaj ogranicza się do
jednego budynku lub kilku pobliskich budynków
(np. bloków na osiedlu).
SIEĆ KORPORACYJNA
LAN
Sieć korporacyjna składająca się z kilku
połączonych, sąsiadujących budynków, również
może być traktowana jako sieć LAN.
Etapy realizacji projektu:
1. Analiza celów i ograniczeń
 Obsługa użytkowników mobilnych
 Bezpieczeństwo sieci i odporność na
uszkodzenia
 Zakres tworzonego projektu sieci
 Identyfikowanie aplikacji sieciowych klienta
Etapy realizacji projektu:
 Skalowalność
Ile lokalizacji będzie dodanych w ciągu następnego
roku (dwóch)?
Ilu użytkowników więcej będzie miało dostęp do sieci
korporacyjnej w ciągu następnego roku (dwóch)?
Ile serwerów będzie dodanych do sieci korporacyjnej w
ciągu następnego roku (dwóch)?
Etapy realizacji projektu:
 Dostępność
Czas poprawnego działania wynoszący 99,95 %
oznacza, że sieć nie działa przez 5 minut w tygodniu
natomiast 99,7 % oznacza 30 minut w tygodniu.
Aby osiągnąć 99,999 % (5 minut przestoju w ciągu
roku) potrzebna jest tzw. potrójna nadmiarowość
krytycznych części sieci (aktywne, w stanie gotowości,
rezerwowe).
Etapy realizacji projektu:
 Wydajność
Pojemność (szerokość pasma), wykorzystanie –
procent całkowitej pojemności będącej w użyciu.
 Szacowanie natężenia ruchu sieciowego
częstotliwość sesji aplikacji (liczba sesji w ciągu dnia,
tygodnia, miesiąca, ...), długość przeciętnej sesji, liczba
jednoczesnych użytkowników aplikacji.
Etapy realizacji projektu:
 Projektowanie topologii sieci;
 Fizyczny projekt sieci;
 Okablowanie strukturalne;
 Konfiguracja sieci;
 Wybór sprzętu sieciowego i pomocniczego.
VPN (Virtual Private Network)
W sieciach korporacyjnych firm, których zdalni
użytkownicy dosyć często pracują ze swoich
domów na niezabezpieczonych łączach powinny
być stosowane rozwiązania oparte na VPN.
Download